Tillgänglig undervisning

Undervisa gymnasieelever med NPF

– hur gör vi undervisningen tydlig, tillgänglig och anpassad?

Lär er att:

  • Planera undervisning som tar hänsyn till olika behov
  • Anpassa och utforma stöd som motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser
  • Anpassa på gruppnivå genom differentierad undervisning och tydliggörande pedagogik

Hur ger du alla samma möjlighet trots olika förutsättningar?

På gymnasiet möter vi många elever som har kämpat sig igenom grundskolan. En del har autism, adhd eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som påverkar deras studieförmåga. Många lärare vill därför ha fördjupad kunskap om hur NPF påverkar elevernas lärande och förmågor. Fortbildningen ger konkreta kunskaper om hur du utvecklar en mer tillgänglig undervisning i gymnasiets unika miljö, och elevers olika behov i en undervisningsmiljö som stundtals kan vara mycket utmanande. Du får tips och redskap för hur du gör undervisningen tillgänglig för alla utan att göra den tråkig eller långsam för vissa.

Under fortbildningen besvarar vi följande frågor

Hur påverkar NPF lärandet och elevens förmågor?

Hos personer med NPF jobbar och fungerar hjärnan lite annorlunda, det vet vi idag. Det leder i sin tur till olika kognitiva svårigheter, och dessa skiljer sig åt beroende på funktionsnedsättning. Detta får pedagogiska konsekvenser. Fortbildningen ger dig kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevernas förmågor och förståelse för vanliga kritiska situationer.

Stödinsatser med progressionen i fokus

Extra anpassningar utgår från individens behov, och därför är det viktigt att fånga det faktiska behovet. Dessa stödinsatser är dynamiska verktyg med eleven i fokus. För att det ska ge resultat kan vi inte testa oss fram i blindo eller checka av en lista – vi behöver en ordentlig förståelse för NÄR det blir svårt, VARFÖR det blir svårt och HUR vi kan göra istället så att eleven kan fokusera på undervisningen och arbeta självständigt.  Fortbildningen ger dig kunskap om hur du kan hitta varje elevs verkliga behov och hur du kan möta dessa.

Hur gör vi undervisningen mer tillgänglig och anpassad till elever med NPF?

Alla elever mår bra av en tydlig, tillgänglig och förutsägbar undervisning. Tydliggörande pedagogik och en differentierad undervisning hjälper oss att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla våra elever men är samtidigt en nödvändighet för vissa.  Att hitta anpassningar på gruppnivå minskar behovet av extra anpassningar på individnivå. Fortbildningen ger dig många konkreta tips och redskap för hur du vidareutvecklar din undervisning och gör den mer tillgänglig för alla, utan att göra den tråkig eller långsam för dem som inte har anpassningsbehov.

Målgrupp

Lärare, specialpedagoger, speciallärare

Vår pedagogiska idé

För att svara på en fråga behöver vi tänka...

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Aktuellt och väl förankrat
Det fungerar!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti