Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – matematik

Ämnesfördjupning
  • Kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
  • Insikt i utmaningar och möjligheter i att stötta eleverna i erövrandet av ett “nytt mer akademiskt språk” inom matematiken.
  • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning inom matematiken.
  • Konkreta verktyg att direkt använda i undervisningen för att stötta en parallell språk- och kunskapsutveckling.

MATEMATIK

Under kursen undersöker vi följande frågor…
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Alla ämnen har sina särdrag – språk, litteracitet, arbetssätt och syn på världen

Matematikens språkliga särdrag märks i ordval, resonemang och texttyper. Dessa skiljer sig ofta från vardagsspråket och behöver belysas i undervisningen – i olika sammanhang och ur flera perspektiv. Matematiska resonemang bygger på kunskaper i matematik och behöver därför utgå från elevernas förkunskaper.

Kommunikativ undervisning sker i matematiken i genomgångar under lektionen, beräkningsexempel, uppgiftstexter (både med och utan kontext), och i elevernas egna redovisningar av resonemang och lösningar. För att kunna tolka och producera olika texttyper behövs exponering och träning.

I ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) bygger många länkar upp kedjan. Att planera för en undervisning där språk- och kunskapsutveckling löper parallellt är en förutsättning som gynnar lärandet i matematik.

Ämnesdidaktik om undervisning och lärande – i teori och praktik

Vi utgår från de didaktiska frågorna: vad? varför? hur? Utifrån dessa planerar och genomför vi en undervisning som ger goda förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling. Språket är ett centralt verktyg för lärande men också för att visa kunskap, färdigheter och förmågor. När du är medveten om det som kännetecknar språket i ditt ämne får du goda möjligheter att ge dina elever de bästa förutsättningar att ta sig an såväl läsande inom ämnet, som skapande av egen matematisk text.

Det är avgörande för kunskapsutvecklingen och för möjligheterna att visa sin kunskap.

Interaktion i undervisningen

På den här halvdagskursen får du också veta mer om interaktionens betydelse för lärande. Du får tips och förslag på undervisningsaktiviteter som ger en positiv effekt på elevernas lärande och utveckling. Att medvetet använda det matematiska språket i undervisningen och känna till det som utmanar dina elever i sin läsning, sitt skrivande och vid matematiska resonemang och samtal gynnar elevernas parallella språk- och kunskapsutveckling i matematik.

Målgrupper

Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

ONLINE KURS, 7 februari 2024
Kl 13.00-16.00 | 1 950 kr exkl moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Fortbildare Sara Ramsfeldt

Sara undervisar på högstadiet, är läromedelsförfattare och redaktör i matematik och naturvetenskap. Hon har även utformat lärarfortbildning i matematik, bland annat modulen Språk i matematik som ingår i Matematiklyftet. Under några år som matematikutvecklare  utvecklades Saras engagemang för hur undervisningen kan anpassas för att förbättra möjligheterna för flerspråkiga elevers lärande i matematik.

Språkets ovärderliga betydelse för kunskapsutvecklingen är centralt för Sara. Hon använder sig därför regelbundet av kombinationer av språk- och ämnesutvecklande aktiviteter i sin ämnesundervisning. Sara är en uppskattad föreläsare och lärare.

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.