Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – naturvetenskapliga ämnen

Ämnesfördjupning
  • Kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
  • Insikt i de naturvetenskapliga ämnenas utmaningar, såväl det ämnesövergripande skolspråket som det ämnesspecifika naturvetenskapliga språket.
  • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning i naturvetenskap.
  • Konkreta verktyg att direkt använda i undervisningen för att stötta en parallell språk- och kunskapsutveckling.

NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN

Alla ämnen har sina särdrag – språk, litteracitet, arbetssätt och syn på världen

Naturvetenskapliga ämnens språkliga särdrag märks i ordval, resonemang och texttyper. Dessa skiljer sig ofta från vardagsspråket och behöver belysas i undervisningen – i olika sammanhang och ur flera perspektiv. Naturvetenskapliga resonemang bygger på kunskaper i naturvetenskap och behöver därför utgå från elevernas förkunskaper.

Kommunikativ undervisning sker i naturvetenskapliga ämnen i genomgångar under lektionen men också genom ämnets texter: faktatexter, grafiska bilder och modeller, bildtexter, instruktioner och rapporter. För att kunna tolka och producera olika typer av text och bild behövs exponering och träning.

I ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) bygger många länkar upp kedjan. Att planera för en undervisning där språk- och kunskapsutveckling löper parallellt är en förutsättning som gynnar lärandet.

Ämnesdidaktik om undervisning och lärande – i teori och praktik

Vi utgår från de didaktiska frågorna: vad, varför och hur? Utifrån dessa planerar och genomför vi en undervisning som ger goda förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling. Språket är ett centralt verktyg för lärande men också för att visa kunskap, färdigheter och förmågor. När du är medveten om det som kännetecknar språket i ditt ämne får du goda möjligheter att ge dina elever de bästa förutsättningar att ta sig an såväl läsande inom ämnet, som skapande av egen naturvetensaklig text.

Det är avgörande för kunskapsutvecklingen och för möjligheterna att visa sin kunskap.

Interaktion i undervisningen

På den här halvdagskursen får du också veta mer om interaktionens betydelse för lärande. Du får tips och förslag på undervisningsaktiviteter som ger en positiv effekt på elevernas lärande och utveckling. Att medvetet använda det naturvetenskapliga språket i undervisningen och känna till det som utmanar dina elever i sin läsning, sitt skrivande och vid resonemang och samtal gynnar elevernas parallella språk- och kunskapsutveckling i de naturvetenskapliga ämnena.

Målgrupper

Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Livesänd 1/2-dag
ONLINE, 2 december 2024
Kl 13.00-16.00 | 1 950 kr ex moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Kontakta fortbildningsrådgivare Evert Norberg Karkulahti så hjälper han er

Fortbildare Sara Ramsfeldt

Sara undervisar på högstadiet, är läromedelsförfattare och redaktör i matematik och naturvetenskap. Hon har även utformat lärarfortbildning i matematik, bland annat modulen Språk i matematik som ingår i Matematiklyftet. Under några år som matematikutvecklare  utvecklades Saras engagemang för hur undervisningen kan anpassas för att förbättra möjligheterna för flerspråkiga elevers lärande i matematik.

Språkets ovärderliga betydelse för kunskapsutvecklingen är centralt för Sara. Hon använder sig därför regelbundet av kombinationer av språk- och ämnesutvecklande aktiviteter i sin ämnesundervisning. Sara är en uppskattad föreläsare och lärare.

Boktips från Lärarförlaget:

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i årskurs 4-9. Klassrumsnära exempel.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i årskurs 4-9. Klassrumsnära exempel.

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.