Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – samhällsvetenskapliga ämnen

Ämnesfördjupning
  • Kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
  • Insikt i utmaningar och möjligheter i att stötta eleverna i erövrandet av ett “nytt mer akademiskt språk” inom samhällsvetenskapen.
  • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning inom samhällsvetenskapen.
  • Konkreta verktyg att direkt använda i undervisningen för att stötta en parallell språk- och kunskapsutveckling.

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA ÄMNEN

Alla ämnen har sina särdrag – språk, litteracitet, arbetssätt och syn på världen

Att som elev studera samhällsvetenskapliga ämnen handlar på många sätt om att erövra ett nytt, mer akademiskt språk. Detta språk är fullt av språkliga särdrag som märks i ordval, resonemang och texttyper. Dessa skiljer sig ofta från vardagsspråket och behöver belysas i undervisningen – i olika sammanhang och ur flera perspektiv. Genom att arbeta med ett SKUA-perspektiv (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) inom samhällsvetenskapen skapar vi möjligheter för eleverna att läsa, bearbeta och skriva texter på en betydligt högre nivå, och därmed nå längre i sitt lärande och sin måluppfyllelse.

För att kunna tolka och producera olika typer av text och bild behövs exponering och träning. Kursen ägnar ett särskilt avsnitt om hur lässtrategier inom samhällsvetenskapen ökar elevernas förmåga att ta till sig olika texttyper. Vi tittar också på hur en differentierad undervisning i samhällsvetenskap kan se ut inom ramen för SKUA. Kursen belyser dessutom har ett kollaborativt lärande kan ske i språkutvecklingens tjänst. Genom att arbeta med den kollaborativa lärarcykeln undersöker vi hur vi vet om eleverna förstår vad de läser och skriver.

I ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt bygger många länkar upp kedjan. Att planera för en undervisning där språk- och kunskapsutveckling löper parallellt är en förutsättning som gynnar lärandet.

Ämnesdidaktik om undervisning och lärande – i teori och praktik

Vi utgår från de didaktiska frågorna: vad, varför och hur? Utifrån dessa planerar och genomför vi en undervisning som ger goda förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling. Språket är ett centralt verktyg för lärande men också för att visa kunskap, färdigheter och förmågor. När du är medveten om det som kännetecknar språket i ditt ämne får du goda möjligheter att ge dina elever de bästa förutsättningar att ta sig an såväl läsande inom ämnet, som skapande av egen samhällsvetenskaplig text.

Det är avgörande för kunskapsutvecklingen och för möjligheterna att visa sin kunskap.

Konkreta exempel på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

På den här halvdagskursen ges du konkreta tips på hur man till exempel inom ett arbetslag eller ämneslag, kan bygga tydliga undervisningsstrukturer som stimulerar språk och kunskapsutvecklingen. Vi tittar även på hur man kan arbeta med skönlitterära texter inom samhällsvetenskapen och hur detta kan fördjupa den ämnesspecifika kunskapen i just ditt ämne. Att medvetet arbeta med det samhällsvetenskapliga språket i undervisningen och känna till det som utmanar dina elever i sin läsning, sitt skrivande och vid resonemang och samtal, gynnar elevernas parallella språk- och kunskapsutveckling i de samhällsvetenskapliga ämnena.

Målgrupper

Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Livesänd 1/2-dag
ONLINE, 25 november 2024
Kl 13.00-16.00 | 1 950 kr ex moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Kontakta fortbildningsrådgivare Evert Norberg Karkulahti så hjälper han er

Fortbildare Thomas Strandquist

Thomas är förstelärare på gymnasienivå med särskilt fokus på ämnesintegration och kollaborativt lärande. Han har arbetat som gymnasielärare i 16 år. I rollen som programansvarig för det samhällsvetenskapliga programmet har han arbetat med programutveckling på flera sätt, bl a kring hur lärare utvecklar ett språk och kunskapsutvecklande förhållningssätt inom samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Thomas har praktisk erfarenhet av att bygga upp strukturer och modeller i olika lärarlag för hur man kan arbeta med att skapa ett holistiskt perspektiv på elevernas lärande. Kraften och effekten när eleverna känner att deras olika ämnen på något sätt hänger samman är enorm. Han har i sin profession  kunnat erfara hur lärarlagets tillsammansarbete positivt gynnar elevernas lärande och studieresultat.

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.