Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – svenska som andraspråk

Ämnesfördjupning
  • Grundläggande kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
  • Insikt i vad som kan vara svårt i skolspråket.
  • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning.
  • Konkreta verktyg att direkt plocka in för att stötta elevernas parallella språk- och kunskapsutveckling.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Alla ämnesområden har sina särdrag – språk, litteracitet, arbetssätt och syn på världen

Dessa märks i ordval, resonemang och texttyper. Hur planerar du utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt i just ditt ämne? SKUA är en omfattande modell, där flera länkar bildar kedjan. I förlängningen gynnas elevernas lärande i ditt ämne av en parallell språk- och kunskapsutveckling.

Ämnesdidaktik handlar om undervisning och lärande i teori och praktik

Vi utgår från de didaktiska frågorna: vad, varför och hur? Utifrån dessa frågor kan vi planera och genomföra en undervisning som ger goda förutsättningar för elevernas lärande och kunskapsutveckling. Våra elever använder språket både för att lära och för att visa kunskap, färdigheter och förmågor. Därför behöver du veta vad som kännetecknar språket i just ditt ämne. Idag läser och skriver eleverna mycket i skolans alla ämnen. Därför behöver de lära sig det specifika ämnesspråket, men också vad som kännetecknar ämnets texter - både sådana som de läser och sådana som de själva förväntas skriva.

Situationsbunden kommunikation

På den här halvdagskursen får du veta mer om situationsbunden kommunikation i undervisningen inom ramen för just ditt ämne – att läsa, skriva och tala. Det handlar om aktiviteter som leder till lärande och ger effekt på elevernas lärande och kunskapsutveckling – både kopplat till språket och till ämnets innehåll och ramar.

Målgrupper

Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Livesänd 1/2-dag
ONLINE, 2 december 2024
Kl 13.00-16.00 | 1 950 kr ex moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Kontakta fortbildningsrådgivare Evert Norberg Karkulahti så hjälper han er

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.