Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – svenska som andraspråk

Ämnesfördjupning
  • Kunskap om vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär och vad forskningen säger.
  • Insikt i utmaningar och möjligheter i att stötta eleverna i erövrandet av ett “nytt mer akademiskt språk” inom svenska som andraspråk.
  • Mallar, modeller och strukturer för att utveckla stöttande och språkutvecklande undervisning inom svenska som andraspråk.
  • Konkreta verktyg att direkt använda i undervisningen för att stötta en parallell språk- och kunskapsutveckling.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Under kursen undersöker vi följande frågor…
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Alla ämnesområden har sina särdrag – språk, litteracitet, arbetssätt och syn på världen

Dessa märks i ordval, resonemang och texttyper. Hur planerar du utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt i just ditt ämne? SKUA är en omfattande modell, där flera länkar bildar kedjan. I förlängningen gynnas elevernas lärande i ditt ämne av en parallell språk- och kunskapsutveckling.

Ämnesdidaktik handlar om undervisning och lärande i teori och praktik

Vi utgår från de didaktiska frågorna: vad, varför och hur. Utifrån dessa frågor kan vi planera och genomföra en undervisning som ger goda förutsättningar för elevernas lärande och kunskapsutveckling. Våra elever använder språket både för att lära och för att visa kunskap, färdigheter och förmågor. Därför behöver du veta vad som kännetecknar språket i just ditt ämne. Idag läser och skriver eleverna mycket i skolans alla ämnen. Därför behöver de lära sig det specifika ämnesspråket, men också vad som kännetecknar ämnets texter - både sådana som de läser och sådana som de själva förväntas skriva.

Situationsbunden kommunikation

På den här halvdagskursen får du veta mer om situationsbunden kommunikation i undervisningen inom ramen för just ditt ämne – att läsa, skriva och tala. Det handlar om aktiviteter som leder till lärande och ger effekt på elevernas lärande och kunskapsutveckling – både kopplat till språket och till ämnets innehåll och ramar.

Målgrupper

Ämneslärare i grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan och vux

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

ONLINE KURS, 8 februari 2024
Kl 13.00-16.00 | 1 950 kr exkl moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.