Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Bedömning och betyg i grundsärskolan
Bedömning

 • Hur samspelar förmåga, stoff och kvalitet?
 • Hur arbetar vi med bedömningskedjans 8 steg i den pedagogiska planeringen?
 • Hur får vi en kvalitativ och likvärdig summativ bedömning?

Bedömning och betyg i gymnasiesärskolan
Bedömning

 • Hur samspelar förmåga, stoff och kvalitet?
 • Hur arbetar vi med bedömningskedjans 8 steg i den pedagogiska planeringen?
 • Hur får vi en kvalitativ och likvärdig summativ bedömning?

Fortbildning för elevassistenter
Lärande och undervisning

 • Hur formar vi ett bra pedagogiskt samarbete mellan lärare och assistent?
 • Hur blir elevassistenten en tydlig ledare för elevens lärande?
 • Hur utvecklar jag ett förhållningssätt och bemötande som gör skillnad för eleven?

Fortbildning för elevassistenter Steg 2
Lärande och undervisning

 • Hur utvecklar vi en professionell relationskompetens? 
 • Hur uppnår vi en professionell praktik?
 • Hur hanterar vi utmanande situationer med lågaffektivt bemötande? 

Läs och skriv i grundsärskolan
Lärande och undervisning

 • Hur får vi eleverna att nå den potentiella förmågan?
 • Vilka framgångsfaktorer påverkar läs- och skrivutvecklingen?
 • Hur tar vi reda på elevens nuläge?

Skapa film med eleverna
Lärande och undervisning

 • Hur skapar vi bra förutsättningar för ett filmprojekt?
 • Hur gör vi storyboard och enkelt manus tillsammans med eleverna?
 • Hur går det till rent praktiskt att filma och redigera?

Särskolan, förmågorna och verkligheten
Specialpedagogik

 • Hur skapar du struktur och sammanhang i undervisning?
 • Hur får du eleven att verkligen tänka?
 • r får du eleven att bli medveten och delaktig?

Timperley i praktiken
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur främjar vi lärares professionella lärande på ett sätt som omedelbart gynnar eleverna? 
 • Hur förändrar vi vår undervisning så att den leder till förbättrade elevresultat?
 • Hur skapar vi strukturer och rutiner som möjliggör lärares lärande?

Träningsskolan
Specialpedagogik

 • Hur förändrar vi träningsskolans förutsättningar?
 • Hur skapar vi inkluderande undervisning?
 • Hur kan bedömning och betyg stärka elevernas lärande?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti