Paketerat!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.
Vi anpassar utifrån ert nuläge och era mål.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Leda arbetslag och grupper
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledaskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Leda effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap

Bedömning och betyg i grundsärskolan
Bedömning

 • Hur samspelar förmåga, stoff och kvalitet?
 • Hur arbetar vi med bedömningskedjans 8 steg i den pedagogiska planeringen?
 • Hur får vi en kvalitativ och likvärdig summativ bedömning?

Bedömning och betyg i gymnasiesärskolan
Bedömning

 • Hur samspelar förmåga, stoff och kvalitet?

 • Hur arbetar jag med bedömningskedjans 8 steg i den pedagogiska planeringen?

 • Hur får vi en kvalitativ och likvärdig summativ bedömning?

Elevens rätt till kommunikation
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur skapar vi en kommunikativ lärmiljö med stöd av analoga verktyg?
 • Hur väcker vi elevernas lust att uttrycka sig och samspela med varandra?
 • Hur kan digitala verktyg stärka elevens kommunikativa förmågor?

Fortbildning för elevassistenter i särskolan
Lärande och undervisning

 • Utveckla elevens förmåga att kommunicera
 • Skapa goda och tillitsfulla relationer med eleven
 • Anpassa förhållningssätt och beteende utifrån olika funktionsvariationer
 • Bli en trygg ledare för elevens lärande
 • Arbeta medvetet utifrån skolans värdegrund och uppdrag

Fånga lärprocesser i särskolan
Lärande och undervisning

 • Hur omsätter vi målen till undervisning och lärande?
 • Hur utmanar vi eleverna till ökat lärande?
 • Hur vänder vi fokus från brist till funktion?

Läs och skriv i grundsärskolan
Lärande och undervisning

 • Hur skapar ni en strukturerad läs- och skrivundervisning?
 • Vilka framgångsfaktorer påverkar läs- och skrivutvecklingen?
 • Hur hittar vi elevens nuläge och hittar nästa steg i undervisningen?

Motivation och lärprocesser i särskolan
Specialpedagogik

 • Hur skapar ni struktur och sammanhang i undervisningen?
 • Hur får ni eleven att verkligen tänka?
 • Hur gör ni eleven medveten och delaktig?

Skapa film med eleverna
Lärande och undervisning

 • Hur skapar vi bra förutsättningar för ett filmprojekt?

 • Hur gör vi storyboard och enkelt manus tillsammans med eleverna?

 • Hur går det till rent praktiskt att filma och redigera?