Bedömning

Bedömning och betyg i gymnasiesärskolan

– så kan vi synliggöra och utveckla elevernas lärande

Lär er att:

  • Få mål, undervisning och bedömning att hänga ihop
  • Bedöma förmåga och kvalitet
  • Sätta korrekta betyg

Så får du förmågor, centralt innehåll, syfte och kravnivåer att samspela

Många lärare sliter hårt med både pedagogiska planeringar och betygssättning eftersom de känner sig osäkra på vad som ska bedömas. Har vi dessutom inte planerat vår undervisning på ett sätt som synliggör elevernas förmågeutveckling, blir det ännu knepigare. Välkommen till en fortbildning om betyg och bedömning och hur förmågor, centralt innehåll, syfte och kravnivåer samspelar.

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor…

Hur samspelar förmåga, stoff och kvalitet?

Många lärare känner sig osäkra på vad som ska bedömas och vad vi ska förhålla oss till men inte bedöma. Vissa utgår fortfarande från det centrala innehållet när de bedömer elevers lärande, trots att det är kvaliteten i förmågorna i relation till ämnesstoffet som ska bedömas.

Hur arbetar jag med bedömningskedjans 8 steg i den pedagogiska planeringen?

Vi behöver planera undervisningen så att den synliggör elevernas förmågeutveckling. Hur många gånger vill vi se något för att veta säkert om elevens förmåga? Matchar jag min undervisning mot den uppfattningen?

Hur får vi en kvalitativ och likvärdig summativ bedömning?

En bra bedömningsprocess ger en kvalitativ summativ bedömning. Den gör oss bättre på att tydliggöra för eleverna vilket kunnande som krävs för de olika betygen. Vi behöver känna oss trygga i detta för att kunna sätta likvärdiga betyg men också för att kunna hjälpa eleven till ett högre betyg.

Målgrupp

Lärare och skolledare i gymnasiesärskolan.

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Nyfiken?

Klicka på knappen!

Värt sitt pris
Aktuellt och väl förankrat

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti