Bedömning och återkoppling på distans

– kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet i vuxenutbildningen

Lär dig att:

  • Följa elevernas kunskapsutveckling digitalt
  • Variera bedömningssituationerna
  • Använda strategier för formativ bedömning som passar distansundervisningen
  • Forma undervisning och bedömningssituationer som underlättar en rättssäker bedömning

Bedömning och återkoppling är en av våra stora utmaningar

Bedömning och återkoppling är en av de stora utmaningarna i vår profession och desto större har den utmaningen blivit nu när mycket sker digitalt. Vi vill å ena sidan ge återkoppling som är framåtsyftande och som både utvecklar och utmanar våra elever. Å andra sidan är tiden för planering och efterarbete ett faktum vi måste förhålla oss till. Dessutom måste bedömningen vara rättssäker och likvärdig.

Välkommen till en kurs som ger praktisk vägledning för dig som undervisar vuxna.

Under kursen undersöker vi...

Hur ger vi effektiv återkoppling som ger effekt?

Syftet med återkoppling är att våra elevers lärande och motivation ska främjas. Men hur gör du det samtidigt som du som lärare inte dukar under? Vår utmaning är att göra återkopplingen effektiv, både i bemärkelsen tidseffektivt såväl som ändamålseffektiv. Hur kan du återkoppla på ett sätt som eleverna både förstår och “gör något av”? Kursen lyfter strategier eller verktyg du kan använda för att ha koll, följa upp, få en överblick över vad eleverna gör och vad de behöver göra.

Hur skapar vi bedömningssituationer som underlättar en rättssäker bedömning?

Även om vi blir allt tryggare i vår distansundervisning är det en utmaning att bedöma eleverna när en stor del av deras arbete sker när vi inte är närvarande. Vi behöver därför kunna arbeta proaktivt när det kommer till rättssäker bedömning, eftersom utformandet av bedömningssituationer och rättssäkerhet hänger ihop. Vad har vi för kunskapssyn och hur är tillförlitligheten och validiteten i det vi bedömer?

Hur får vi undervisning och bedömning att samverka?

Det är stor skillnad på att testa elevernas kunskaper och att utveckla deras kunskaper. Det är dessutom svårare att följa elevernas kunskapsutveckling vid distansundervisning. Därför behöver vi också i distansundervisningen arbeta formativt redan i undervisningen. Det vi undervisar om, mäter och testar av måste gå hand i hand. Kursen visar hur du med ett holistiskt perspektiv får lärande, bedömning och återkoppling att samverka och förstärka varandra.

Målgrupp

Vux, sfi, folkhögskola

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

Vår pedagogiska idé

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

 

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle!

Livesänd
ONLINE, 7 maj 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka
Livesänd
ONLINE, 7 november 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>

Nöjd digital kund

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>