NYHET! Gy25 – en reform som förändrar vårt arbete

Ämnesbetyg – en helhetssyn på lärande
  • Vilka utmaningar och möjligheter innebär den nya reformen?
  • Hur undervisar jag med bildningstanken i fokus?
  • Hur bedriver jag undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn?
  • Vad innebär lärarens friutrymme vid betygsättning och hur gör jag en sammantagen bedömning? 
  • Hur tar jag utvecklingsarbetet vidare på min skola?

Aktivt lärande – ett helhetsgrepp på Gy25

Gy25 är en stor och omfattande reform som påverkar vår undervisning och bedömning. Skolverket erbjuder löpande information om förändringarna, men vi vet att många också behöver stöd med att ta arbetet vidare. En erfaren kursledare lotsar dig genom reformens centrala delar, kombinerat med utvalda digitala inspel av forskare och utvecklingsledare. Med hög grad av interaktivitet får du möjlighet att fördjupa och aktivera lärandet.

 

En heldag för lärande och dialog!
Under dagen möter du kollegor från olika håll i landet med samma fokus som du – att på ett aktivt och kvalitativt sätt implementera och arbeta med Gy25. Dagen innehåller därför rika möjligheter till dialog så att du kan utbyta erfarenheter och samverka med andra gymnasielärare.

Fortbildare

Jesper Grönlund är gymnasielärare och arbetar i dag med utvecklingsarbete på huvudmannanivå där han bland annat leder olika utbildningsinsatser. Hans styrka ligger i att utgå från beprövad erfarenhet och presentera med hög igenkänning – och ett innehåll som är lätt att omsätta till egen praktik. Under den här kursdagen bidrar han till kunskap och förståelse för vad reformen kommer att betyda i praktiken och lärarvardagen.

Leda dig själv och andra i utvecklingsarbetet

När du går den här kursen får du ta del av ett noga sammansatt program med syfte att ge dig fördjupad kunskap om, och förståelse för, Gy25. Kursen innehåller också konkreta metoder för att leda och driva det kollegiala utvecklingsarbetet på din skola. Vi bygger tillsammans strukturer att använda i klassrum och för det kollegiala utvecklingsarbetet.

Planera och genomföra undervisning i den nya reformens anda

Vi arbetar tillsammans för att konkretisera
Under kursdagen arbetar vi tillsammans med att kontrastera det som är nytt mot tidigare styrdokument för att göra det tydligt hur de skiljer sig åt. Vi bryter ner progressionstanken och nivåerna i det centrala innehållet och ger konkreta exempel på hur en planering kan byggas. I den nya läroplanen skrivs bildning tydligare fram som ett komplement till den utbildning som bedrivs. Hur kan vi införliva detta begrepp i undervisningen, och varför är det gynnsamt att göra det? Vi tar också fasta på tanken om en ökad helhetssyn för att ge eleven sammanhang och minska fragmentiseringen.

Praktiknära och aktuellt

När vi skapar våra kurser arbetar vi nära lärare och forskare. Därför kan vi erbjuda aktuella och praktiknära frågeställningar som är direkt kopplade till din yrkesvardag. Hur ska vi till exempel tänka kring elever som av strategiska skäl väljer bort högre nivåer av ämnen för att inte riskera sina betyg? Hur motiverar vi elever att kämpa även på de lägre nivåerna av kurserna? Vad innebär lärarens friutrymme? Dessa och många fler frågor tar vi upp under kursen.

Målgrupp

Gymnasielärare och lärare inom vuxenutbildning

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle!

Stockholm, 6 november 2024
09.00 - 16.30 | 3 850kr exkl moms
Boka
Malmö, 13 november 2024
09.00 - 16.30 | 3 850kr exkl moms
Boka
Livesänd
ONLINE, 19 november 2024
Kl 09.00-15.30 | 3 450 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 27 februari 2025
09.00 - 16.30 | 3 850kr exkl moms
Boka
Stockholm, 11 mars 2025
09.00 - 16.30 | 3 850kr exkl moms
Boka
Livesänd
ONLINE, 20 mars 2025
Kl 09.00-15.30 | 3 450kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Fler kurser för lärare inom vuxenutbildningen >>