Lärande

Gy25 – en reform som påverkar vårt arbete

Övergång till ämnesbetyg – en helhetssyn på lärande

I juni 2025 börjar de nya ämnesplanerna att gälla. Kanske har ni redan påbörjat implementeringsarbetet eller också står ni precis i startgroparna. Oavsett hur långt ni kommit behöver ni få full koll på hur ni ska arbeta under de nya förutsättningarna. Vi står redo för att stötta er i arbetet!

Starta upp ert utvecklingsarbete inför Gy25

Inför implementeringen av de nya ämnesplanerna behöver ni veta hur ni ska arbeta under de nya förutsättningarna. Vi kan ge er nödvändig kunskap inför reformen samt hjälpa er att organisera och genomföra processen på ett hållbart och systematiskt sätt. Det handlar både om att skapa en gemensam kunskapsbas och om att koppla det som är nytt till den egna verksamheten. Vad är nytt, och vad behöver ni veta om ämnesbetygreformen? Hur ska ni förhålla er till ert arbete inom ramen för de nya förhållandena? 

 

Få kunskap om:

  • Centralt innehåll, sammanhållna ämnen och nivåer
  • Bildningstanken, progression och lärprocesser
  • Hur bedriver vi undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn?
  • Betygskriterier och bedömning enligt Gy25

 

Behoven av stöd i implementeringen ser väldigt olika ut och vi skräddarsyr därför upplägget just efter era behov. Vi erbjuder allt från enstaka punktinsatser till ett processtöd genom hela implementeringsarbetet. Tillsammans ringar vi in era behov och skapar ett upplägg utifrån era förutsättningar.

 

Vi utgår från en kvalitetssäkrad mall och skräddarsyr innehåll och upplägg så det passar just er verksamhet.

Översikt och förståelse

Föreläsning 

Har din verksamhet behov av att skapa en gemensam kunskapsbas kring arbetet med ämnesbetygreformen?

Vi hjälper er med en översiktlig förståelse av vad reformen innebär för elever, lärare och kollegium.
Läs mer här

Fördjupat lärande

Fördjupande moduler – metodstöd

Behöver din verksamhet mer explicit stöd i arbetet med Gy25?
Vi erbjuder riktad stöttning kopplat till reformens centrala delar. Vi går från det övergripande till det mer specifika. Metodmaterial kopplat till de olika föreläsningarna ingår. Vi fördjupar och konkretiserar utifrån centrala teman där du väljer enstaka insatser eller kombinerar flera.
Läs mer här

Skräddarsytt processtöd

Föreläsning – fördjupande moduler – metodstöd – handledning

Behöver din verksamhet stöd genom hela processen?
Med en processutbildning skräddarsyr vi ett upplägg som utgår från era behov. Vi placerar det kollegiala lärandet i centrum, och därför ingår handledning för utvecklingsledare. Med utgångspunkt i olika teman lotsar vi er genom förändringsprocessen och ger stöd i att kvalitetssäkra genomförandet.
Läs mer här

Målgrupp

Skolledare och lärare i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

-----------------------------------------------------------

KURSTIPS 1!
Gy25 – en reform som förändrar vårt arbete
Under dagen möter du kollegor från olika håll i landet med samma fokus som du – att på ett aktivt och kvalitativt sätt implementera och arbeta med Gy25.

Läs mer här

-----------------------------------------------------------

BOKTIPS!


Bedömning i gymnasieskolan
– mer än bara betyg
Jesper Grönlund
I boken får du som lärare nya perspektiv på bedömning och betygssättning. Boken utmanar invanda tankemönster, men ger också hopp om en bedömning som stärker relationer och lärande.
Läs mer om boken här

-----------------------------------------------------------

KURSTIPS 2!
Leda förändringsarbete
En heldag för dig som leder förändringsprocesser på din skola. Fördjupning med fokus på Gy25.

Läs mer här

-----------------------------------------------------------

TILLVAL ÄMNESFÖRDJUPNINGAR
Välj till ämnesfördjupning. I dessa undersöker vi hur undervisning och bedömning inom specifika ämnen förändras konkret med de nya ämnesplanerna. Vi analyserar det som är nytt och samverkar kring utmaningar och möjligheter.

  • Svenska/sva
  • Språk
  • Yrkesämnen
  • SO-ämnen
  • Ma/No

Hör av er till mig, Evert Norberg Karkulahti om du vill veta mer.

-----------------------------------------------------------

 

 

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti