Hållbar grupp- och individanpassning

– effektiv, flexibel och motiverande undervisning för vuxna

Lär dig att:

  • Kartlägga elevers styrkor och resurser
  • Välja rätt metod för att anpassa undervisningen till dina elever
  • Planera din undervisning utifrån ett resursperspektiv

Planera undervisningen med avstamp i elevernas kunskaper och erfarenheter

Vill du känna att du individ- och gruppanpassar din undervisning på ett effektivt, flexibelt och motiverande sätt? Denna fortbildning ger dig kunskap och praktiska erfarenheter för att möta en av vuxenutbildningens största utmaningar – elevernas stora variation i kunskapsnivå, skolbakgrund, mål med studierna och ålder. 

Du får med dig verktyg för en individ- och gruppanpassad undervisning som blir hållbar både för dig och dina elever. Under dagen arbetar du med ett planeringsområde som du själv valt ut från din undervisning. Vi belyser olika metoder och modeller som du får möjlighet att bearbeta i denna planering. Du är då redo att använda dina nya kunskaper med din grupp redan dagen efter fortbildningen.

Önskar ni fortbildning på plats? Läs mer om uppdrag!

Använd kartläggningen för att skapa motiverande undervisning

Vi vet att undervisningen måste ta avstamp i elevernas kunskaper och erfarenheter, men att kartlägga dem kan upplevas både svårt och tidskrävande. Vi startar fortbildningen med att reda ut hur en kartläggning kan genomföras och användas i undervisningen. Hur får vi syn på det vi behöver för att kunna anpassa undervisningen efter individen så att det blir både meningsfullt och motiverande? Vidare går vi igenom hur kartläggning som genomförs vid start kan följas upp för att utformningen av undervisningen ska vara fortsatt relevant för eleverna. Du får lära dig hur du kan tillämpa systematisk reflektion där du både kan följa elevernas kunskapsutveckling och låta dem få syn på sina egna lärprocesser. Du får med dig flera olika reflektionsmodeller att prova i din egen undervisning för att hitta de som passar dig och dina elever bäst.

Individanpassning i praktiken genom Differentierat lärande och UDL

Är det möjligt att individanpassa utan att behöva klona sig som lärare? Svaret är ja!

Under kursen får du lära dig om flera olika sätt att göra detta på.  Vi kommer att utforska olika modeller och metoder som till exempel Differentierat lärande, Lektionsdesign och Universell Design för Lärande. Vi går igenom hur du kan tillämna dem i din undervisning och du får hjälp att fundera över vilken som kan passa just dig och din grupp. Under dagen kommer du att få skapa en planering med hjälp av de olika modellerna som du kan testa direkt i din grupp redan dagen efter.

Så använder du elevernas egna resurser för att stärka lärandet

Den kunskap och erfarenhet som våra vuxna elever kommer till oss med, oavsett om de har lång, kort eller ingen skolbakgrund, är en resurs vi behöver ta till vara för att skapa den motivation som vi vet är viktig för lärandet.  Många gånger ser vi att studerande på vuxenutbildningen identifieras som svaga och att fokus ligger på vad de inte kan. I den här fortbildningen vänder vi på synsättet och ser alla erfarenheter som resurser för lärande. Tillsammans undersöker vi vad det innebär att bygga en undervisning utifrån vad eleverna redan kan och de resurser de har med sig in i undervisningen.

Tips och verktyg

Kursen ger dig teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får du flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som du kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare inom vuxenutbildning, sfi och folkhögskola

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss.

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle!

Göteborg, 13 november 2024
09.00 - 16.30 | 3 850 kr exkl moms
Boka
Livesänd
ONLINE, 22 november 2024
Kl 09.00-15.30 | 3 450 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer