Språkdidaktik för yrkeslärare

– stötta flerspråkiga vuxna yrkeselevers lärande

Kursens innehåll:

  • Identifiera och hantera yrkeselevers språkliga utmaningar, förutsättningar och möjligheter i yrkesämnen.
  • Planera och genomföra en språkligt tillgänglig undervisning.
  • Arbeta med effektiv stöttning och utveckla strategier för självständigt lärande.

Vem är eleven som ska lära sig?

Yrkesutbildningar är den del av komvux som växer snabbast idag. Drygt hälften av yrkeseleverna har inte svenska som sitt starkaste språk. Undervisning är en komplex verksamhet och i klassrummet finns det olika behov. För att få eleverna att lyckas med sina studier behöver läraren ha ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt i undervisningen. Kunskap om de elever vi möter är en viktig del i detta.

Under fortbildningsdagen utforskar vi tillsammans språkdidaktikens grunder:

  • Vad ska vi undervisa om – det språkliga innehållet och det språkliga målet.
  • Varför ska vi välja det språkliga innehållet – och hur kan eleverna motiveras till att lära sig det?
  • Hur ska undervisningen genomföras för att språkligt utmana, stötta och utveckla?

Du får under fortbildningsdagen tydliga metoder att direkt tillämpa i din undervisning.

Önskar ni fortbildning på plats? Läs mer om uppdrag!

Så tydliggör du språkets roll i yrkesutbildningen

Den här delen uppmärksammar språkets roll i yrkesutbildningen och i det kommande yrket. Här ger vi exempel på hur du kan arbeta för att utveckla elevens språkliga medvetenhet och yrkesspråkliga repertoar. Vi identifierar språkliga utmaningar för flerspråkiga elever och ger exempel på hur du kan arbeta språkligt medvetet genom reflekterande och klargörande samtal.

Lär- och lässtrategier för att hantera språkligt utmanande moment

Ett språkligt perspektiv på yrkesutbildningen är gynnsamt för språk- och yrkeskunskaper. Vi utgår därför från elevens språkliga utmaningar i samband med att läsa, skriva och samtala om yrkestexter och yrkesrelaterade situationer. I det här passet studerar vi olika sätt att närma sig och förstå en text via lässtrategier och visuella klargörande modeller.

Hur modeller och digitala verktyg kan stötta yrkeselevens lärande

Scaffolding (stöttning) är en central del för eleven inom det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet i undervisningen. Vi uppmärksammar vilka olika modeller och verktyg som kan tydliggöra innehåll, språk och kunskaper. I denna del arbetar vi med en arbetsmodell för ett språk- och yrkesorienterat perspektiv på lärande. Vi använder även den så kallade cirkelmodellen som lotsar eleven i ett gemensamt lärande till ett individuellt lärande. Du får också prova på andra verktyg för lärande, exempelvis checklistor, mobiltelefon, loggbok och generativ AI för att stötta eleven ytterligare i sitt lärande.

Målgrupp

Yrkeslärare inom vuxenutbildning, sfi-lärare och lärare i svenska som andraspråk vars elever går en kombinationsutbildning eller yrkesinfärgad sfi

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle!

Stockholm, 4 november 2024
09.00 - 16.30 | 3 850 kr exkl moms
Boka
Livesänd
ONLINE, 18 november 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer