Stärk vuxna elevers läsförmåga

– lässtrategier för ämnes- och yrkestexter

Kursen lär dig att:

  • Vägleda eleverna i textförståelse och användning av ”skolspråk”
  • Identifiera och lära ut lässtrategier som passar olika typer av texter
  • Väcka elevens läslust i mötet med texter som utmanar

Lär dig de vanligaste lässtrategierna och hur de kan kombineras

Det är en utmaning för många vuxna elever att ta till sig kunskapen i läromedelstexter. Klivet från vardagsspråket in i ämnesspråket och skolans allmänakademiska språkbruk är stort. Eftersom nyckeln till läsförmåga är lässtrategier behöver vi ha kunskap om hur vi undervisar om detta så att det ger effekt på elevernas lärande. Det finns fler än 30 stycken så vilka ska man välja? Kursen lär dig de vanligaste lässtrategierna och hur de kan kombineras. Dessutom får du inspirerande kunskap om hur du väcker läslust och nyfikenhet inför läsningen.

Önskar ni fortbildning på plats? Läs mer om uppdrag!

Hur kan modellering och dekonstruktion av texter stötta eleven i sin läsförståelse?

Genom att bryta ner läromedelstexter tillsammans med eleven kommer eleven att upptäcka textens struktur, språk och användning av ämnesbegrepp. När vi visar eleverna hur vi bygger en text struktur- och innehållsmässigt, kan vi öka elevens förståelse för hur man använder ämnesspråket. Under kursen får du öva på hur du kan arbeta praktiskt med dina elever.

Hur kan vi använda lässtrategier i undervisningen?

Det finns ett trettiotal lässtrategier. Genom att du som lärare uppmärksammar eleven på sitt sätt att läsa och förstå, ökar elevens medvetenhet och strategierna stärks. I ditt uppdrag som lärare kan du forma eleven till en kompetent läsare som kan kombinera och aktivt välja lässtrategier. Under kursen går vi igenom de vanligaste lässtrategierna och du får lära dig hur de fungerar och hur du lär eleven att använda dem.

Hur kan vi väcka läslust i ämnen som är utmanande?

Vägen in i en text är nyfikenhet. Att stötta eleverna till läslust och ge strategier för att läsa olika slags texter i olika ämnen är nödvändigt och kräver kunskap och medvetenhet från läraren. Vi går igenom vuxnas lärprocesser och hur vi kan väcka nyfikenhet och därmed läslusten hos varje elev genom några väl beprövade strategier.

Målgrupp

Vuxenutbildningens ämnes- och yrkeslärare på grundläggande och gymnasial nivå

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss.

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle!

Livesänd
ONLINE, 11 november 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Kursledare

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer