Tematiskt arbetssätt

– elevaktiv undervisning baserad på sfi-elevens behov

Lär dig att:

  • Designa flexibelt temainnehåll utifrån lärandemål med utrymme för individanpassning
  • Skapa, planera och strukturera tematiskt arbete i praktiken
  • Bygga in elevaktiva strukturer som tar tillvara på elevernas erfarenheter

Lär dig att utforma teman

Är du nyfiken på hur du bättre kan utforma undervisningen baserat på de vuxna elevernas behov, erfarenheter och kompetens, samtidigt som du ökar relevans, engagemang och ger utrymme för individanpassning? Under den här kursen får du lära dig att utforma teman med ”extra allt” som ger vinster för både dig och dina elever.

Vi visar hur du kan designa tematiskt innehåll utifrån styrdokument och vetenskap genom smarta mallar och modeller. Under kursens workshops bygger vi även en konkret idébank med olika teman som du direkt kan börja använda i din undervisning. 

Under kursen undersöker vi följande frågor

Tematiskt arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund

Genom att grunda teman i vetenskap och beprövad erfarenhet skapar vi goda förutsättningar för måluppfyllelse. Som lärare behöver vi ibland reflektera över vilken vetenskaplig grund vi bygger vår undervisning på för att skapa en effektiv och elevnära undervisning. Du får här lära dig att identifiera ledstjärnor och hörnstenar som kan lägga grunden för struktur och innehåll i dina teman.

Skapa flexibla teman med relevans och engagemang i fokus

Effektiv undervisning bygger på att innehållet känns relevant, aktuellt och engagerande utifrån vuxna elevers behov. Med en mängd konkreta och beprövade exempel på strukturer och mallar får du lära dig hur teman kan designas, planeras och genomföras utan att arbetet blir övermäktigt. Vi visar också hur du kan skapa eget material när läromedlen inte täcker behoven och hur du bygger in digitala inslag och verktyg.

Utforma undervisningen tillsammans med eleverna

Dina elever kommer med varierande behov, erfarenheter och kompetens. Undervisningen måste därför differentieras för att möta gruppens alla behov. Här får du lära dig strukturer och tankesätt som hjälper dig att utforma ditt tematiska arbete tillsammans med eleverna genom att använda deras erfarenhet och kompetens.

Kom igång direkt med gemensam idébank

För att en fortbildning ska ge varaktigt avtryck behöver du göra innehållet till ditt eget. För att snabbt komma in i processen med att arbeta tematiskt jobbar vi tillsammans i workshops för att designa och bygga grunden till några teman utifrån Cummins fyrfältare. Dessa sparas i en gemensam idébank som du sedan kan använda och bygga vidare på efter behov.

Målgrupp

Sfi-lärare, skolledare, lärare i språkintroduktion, modersmålslärare

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss.

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle!

Stockholm, 10 november 2023
09.00 - 16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
DIGITAL KURS, 17 november 2023
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
Boka
Göteborg, 7 maj 2024
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
DIGITAL KURS, 17 maj 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Kan även bokas som uppdragsfortbildning

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>

Nöjd! Det gick ju riktigt bra att gå digital kurs också.

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

Dela med dina kollegor!