Skolutveckling

Vad har ni för mål för er verksamhet? Vi vill gärna hjälpa er att nå dem.
Djupt förankrade i det kollegiala lärandet har vi under mer än 30 års tid drivit utvecklingsprojekt i olika storlek på uppdrag av förskolor, skolor, koncerner och kommuner. Lärarfortbildning erbjuder därför ett brett utbud av tjänster för att uppnå ökad kvalitet och likvärdighet.

Analys

- Hitta det ärliga nuläget

Processledning

- Skapa rätt förutsättningar för kollegialt lärande

 

 

Kompetensutveckling och fortbildning

- Utveckla rätt färdigheter för att stötta lärandet hos vuxna och barn

Handledning och coachning

- Praktisk vägledning i att byta vanor

Ledarskapsutveckling

- Ledarskap som ger förutsättningar att lyckas

 

 

 

 

Utvärdering

- Ge ny kraft till utvecklingsresan 

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om skolutveckling.