Utforska skalbaggar, göra egen film eller simma i ett projicerat hav. Undervisning med digitala verktyg i förskolan handlar inte om tekniken i sig – datorer, lärplattor och olika appar – utan om hur de kan bidra till lärande och meningsskapande. För barnen innebär det en möjlighet att skapa förståelse för omvärlden och att uttrycka sina tankar på många olika sätt. För pedagogen gäller det att ställa de didaktiska frågorna som vad, hur och varför.

I den här antologin delar förskollärare, pedagogistor, ateljeristor och forskare med sig av sina erfarenheter kring digitalt meningsskapande i förskolan.

Medverkande: Elza Dunkels, Emma Lewis, Sara Hvit Lindstrand, Lena O Magnusson, Linda Mjölner, Mia Mylesand, Maria Pelle-Bäck, Erika Kyrk Seger, Ingela Åström.

Redaktör Erika Kyrk Seger är förskollärare, utbildningskonsult och föreläsare med fokus på förskolans digitalisering.

Innehåll
Förord
Inledning av Susanne Kjällander 

KAPITEL 1 Digitalitetens punctum – Erika Kyrk Seger

KAPITEL 2 Skärmtiden är ingenting – Elza Dunkels

KAPITEL 3 Adekvat digital kompetens – varför, vad, hur och när? – Ingela Åström

KAPITEL 4 Ateljerista i en digital tid – Mia Mylesand

KAPITEL 5 Att bygga en digital reflektionskultur – Linda Mjölner

KAPITEL 6 När det omöjliga blir möjligt – Emma Lewis

KAPITEL 7 Barns utforskande i digitala teckenvärldar – Sara Hvit Lindstrand

KAPITEL 8 Analoga och digitala lekar i ateljén – Lena O Magnusson

KAPITEL 9 Dokumentation i vems tjänst? – Erika Kyrk Seger

KAPITEL 10 När förberedelsen blir ett lärande – Maria Pelle-Bäck

Bildförteckning 

Din bok har lagts till i varukorgen