Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för förskollärare, barnskötare och rektorer. 

Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektorer

Förskolans yngsta barn 2021

Rörelse, musik och fantasi – fånga de yngsta barnen i förskolan!

Under konferensen kommer du att få möta föreläsare som inspirerar dig att tänka utanför boxen! Du kommer att få nya tankar, idéer och påminnelser om vad det är som fångar de yngsta barnens intresse så att förskolan blir en lustfylld, kreativ och skapande plats.

Välkommen!

| Digital konferens | Stockholm
Målgrupp:
Förskollärare, barnskötare, rektorer

Förskolans rikskonferens

Den årliga mötesplatsen för dig som arbetar i förskolan

Under konferensen får du lyssna till intressanta berättelser om hur du kan arbeta med den röda tråden både ur barns perspektiv när det gäller progression men också likvärdighet, att alla barn ska erbjudas en likvärdig kvalitet på undervisningen och hur vi kan stödja varandra i arbetslagen med metoder och delade kompetenser.
Välkommen!

| Digital konferens | Göteborg | Malmö | Stockholm