Förskolans lärmiljöer

Rum att växa och lyckas i

En unik konferens för förskollärare, barnskötare, utvecklingsledare och rektorer som brinner för att utveckla förskolans pedagogiska lärmiljöer. Inspireras av några av Sveriges mest kunniga inom området, Katinka Vikingsen, Linda Linder, Evelina Würtz Weckström och Suzanne Axelsson.

Rum att växa och lyckas i

Att som barn få vistas i tillåtande, tillgängliga och kreativa lärmiljöer är avgörande för lärande, välbefinnande och utveckling. Med genomtänkt iscensättning av pedagogisk miljö frodas leklust, kreativitet och utforskande. Under denna konferensdag får du lyssna till några av de mest kunniga, inspirerande och modigaste föreläsarna – alla med fokus på barnets bästa och lärmiljöer som gör skillnad.

Välkommen till en dag fylld av inspiration, magi och verktyg för att påbörja arbetet med din förskolas förhållningssätt och utveckling av lärmiljöer.Målgrupp

Rektorer, förskollärare, barnskötare och utvecklingsledare

Innehåll

08.15 Registrering med kaffe, te och smörgås
09.00 Moderator Katarina Larsson hälsar välkomna och inleder dagen
09.15 Flexibla lärmiljöer med plats för det oväntade

Linda Linder, förskollärare och teaterpedagog.

I föreläsningen kommer Linda utmana sätten att se på pedagogisk miljö genom färdiga stationer byggda utifrån läroplansområden. Linda lyfter vår tids pedagogiska pionjärer och bråkar med våra tankar kring vad en förskola är eller kan bli och vad den faktiskt då behöver innehålla. Hur kan vi skapa utrymme för det oväntade och magiska i förskolan och ge kraft åt barnens fantastiska världar? 

10.30 Paus
10.50 Utveckla ateljéverksamhet till 100-språkighet

Evelina Würtz Weckström rektor, ateljerista och förskollärare

Hur kan vi duka fram material som lockar till kreativa möten för både det förväntade och oförberedda? Hur kan vi även stödja barn i att hitta ”sitt språk” i ateljén?

Vad ger ateljén och 100-språklighet barnen för möjligheter till dialog med världen idag?

Evelina kommer att reflektera tillsammans med er om vad en ateljé kan vara och vad 100-språklighet kan erbjuda barnen i deras processer. Evelina bjuder på både egna lärdomar och handfasta tips utifrån sina erfarenheter från förskolan.

12.00 Lunch
13.00 Modiga miljöer som utmanar

Suzanne Axelsson, internationell pedagogisk konsult och utbildare

Inom förskolan ska vi inte enbart skapa trygga miljöer, men också modiga miljöer som utmanar och utvecklar barnen. Vi upplever lek som rolig för att hjärnan vill att kroppen gör om det många gånger. Riskfylld lek kittlas i magen, är glädjefylld och de allra flesta barn söker sig till den. Hur designar vi miljöer som är så trygga som nödvändigt, istället för så trygga som möjligt? Och vad är risken att inte bemöta alla barns lekbehov? Suzanne tar oss med ut i världen, där vi får möta riskfylld lek genom bilder och filmer från olika förskolor i världen. Vad säger forskningen om riskfylld lek och hur kan man bemöta rädslor kring den?

14.15 Paus
14.45 Den fysiska lärmiljön är ett gemensamt utvecklingsprojekt

Katinka Vikingsen, universitetsadjunkt, utvecklingsledare och författare 

Utformningen av den fysiska lärmiljön är hela förskolans gemensamma angelägenhet. Vi står gemensamt ansvariga för hela förskolans utformning, för alla barns möten med alla våra rum och vårt material, varje dag. Alla barn har rätt till den högsta kvaliteten, till den högsta graden av tillgänglighet, till de bästa förutsättningarna vi kan erbjuda för lek, lärande, trygghet och utveckling. Vad erbjuder rummen våra allra yngsta? Vilka möjligheter till utforskande erbjuds de äldsta? Det är frågor vi delar ansvaret kring. I svaren på dessa frågor bor likvärdigheten och vår samlade idé om förutsättningar till progression i lärande.

Föreläsningen utgår ifrån konkreta exempel från Katinkas tidigare och pågående utvecklingsprojekt med förskolor kring hur arbetet kan gå till med att ta fram en gemensam pedagogisk idé för den fysiska lärmiljön.

16.00 Konferensen avslutas

Föreläsare

Katinka Vikingsen
Universitetsadjunkt
Linda Linder
Ateljerista
Evelina Würtz Weckström
Rektor, ateljerista och förskollärare
Suzanne Axelsson
Internationell pedagogisk konsult

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Välj tillfälle

Livesänd
Digital konferens, 25 mars 2022
Kl 9.00-16.30 | 3.350 kr ex moms
Boka
Stockholm, 25 mars 2022
Kl 9.00-16.30 | 3.750 kr ex moms
Boka
Göteborg, 8 april 2022
Kl 9.00-16.30 | 3.750 kr ex moms
Boka