Förskolans yngsta barn

Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med 1-2 åringar i förskolan
Den årliga mötesplatsen för förskollärare, barnskötare och rektorer i förskolan som arbetar med förskolans yngsta barn. Viktig och inspirerande fortbildning som lockar deltagare från hela landet. I år firar konferensen Förskolans yngsta barn dessutom sitt 5-års jubileum med flera välkända profiler bland föreläsarna. Möt bland annat den uppskattade bloggaren och författaren Linda Linder samt bokaktuella Lena Edlund. 

NYHET!
Konferensen livesänds digitalt den 22 september.

Varmt välkommen!

När 1-2 åringarna har huvudrollen

I år är det femte året vi bjuder in till konferensen där de yngsta barnen har huvudrollen. Några av de mest uppskattade föreläsarna genom åren kommer tillsammans med nya bekantskaper att inspirera och utveckla dig som varje dag möter barnen i förskolan. 

När vi jobbar med 1-2 åringar har vi naturligt stort fokus på omsorg, trygghet och relation, men måste samtidigt tydliggöra skillnaden mellan förskola och privat relation. Du är den som lägger grunden för barnets fortsatta väg genom förskola och skola. På konferensen får du möta andra i samma situation och lyssna till föreläsare med stor erfarenhet och enorm kunskap just kring de allra yngsta. Förra årets konferens var en riktig succé med toppbetyg från deltagarna. I år hoppas vi på ännu mer!

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektorer

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med frukostsmörgås
09.00 Välkommen
Moderator Katarina Larsson inleder konferensen
09.10 De yngsta barnen och undervisningen
Lena Edlund
Nu kommer uppföljaren till den enormt uppskattade boken ”De yngsta barnen och läroplanen”. Lagom till konferensen släpps Lena Edlunds nya bok ”De yngsta barnen och undervisningen” där hon ger oss en djupare förståelse för vad undervisning kan innebära och hur den kan ta form med just de allra yngsta på förskolan. Under konferensen f föreläser hon för första gången utifrån innehållet i den nya boken.

 • Fånga lust och nyfikenhet – vad är utbildning och undervisning med de yngsta?
 • Så kan undervisningen ta form i vardagen
 • Hur vet vi att vi når våra mål när barnen inte har det verbala språket?
10.45 Aktivt varsam i en praktik där det lilla är det stora
Sofia Hedin
I arbetet i förskolan pratar vi mycket om långsamhetens vikt. Men vad lägger vi i begreppet och vad innebär det för oss pedagoger? När vi arbetar med de yngsta barnen behöver vi vara enormt aktiva men av varsamt slag. Vi behöver både hålla i och lägga till saker för att fördjupa utforskandet och skapa undervisning som inte bryter magin. Sofia visar med exempel från den egna praktiken hur detta kan göras, samt hur de tänker kring progression där avdelningarna krokar arm med varandra. 

 • Vad kan det innebära att vara aktivt varsam mitt i vardagens alla händelser?
 • Så kan vi tänka tillsammans kring progression och lärprocesser
 • Bevara, synliggöra och förstärka det lilla barnets styrkor
12.00 Lunch
13.00 Barn har rätt att vara huvudpersoner i sitt eget lärande
Erika Gudmundsson Olsson
Inflytande och delaktighet är viktigt i förskolan och ska erbjudas även våra minsta barn. Med ett projekterande förhållningssätt och pedagogisk dokumentation kan de yngsta barnen ta plats på ett helt nytt sätt. Men hur gör man egentligen för att få till ett projekterande arbetssätt med utgångpunkt i barnens intressen när man jobbar med de yngsta?
 • Vad krävs av mig som pedagog?
 • Så synliggör vi de yngstas intressen och tar dem på allvar
 • Förberedelser, genomförande och reflektion
 • Att tydliggöra vad det är barnen undersöker
14.00 En livboj när samspelet inte flyter
Jenny Jakobsson Lundin
När det goda samspelet inte uppstår av sig självt behöver vi medvetna strategier för att lyckas. Även svåra utmaningar kan bli hanterbara och överkomliga när pedagogik och psykologi möts kring ett barn eller en hel barngrupp. Under föreläsningen får vi en inblick i hur psykologin kan vara ett stöd i förskolan och hur vi kan få till det i mötet med de barn där samspelet inte automatiskt flyter enkelt och lätt.

 • Vilken relationskvalitet behöver förskolans yngsta barn?
 • Så hjälper vi barn och föräldrar som har svårt att skiljas åt
 • Hur hjälper vi barn som inte riktigt litar på vuxna?
 • Pedagogens stöd i små barns utveckling via samspel och lek
14.45 Kaffe/te med kaka
15.15 Leva värdegrunden i lärmiljöer för de allra yngsta – förflyttning, förändring och förvandling
Linda Linder
Följ ett arbetslags utveckling av det gemensamma torget för 1-2-åringarna. I arbetet med att erbjuda de yngsta barnen tillgängliga, varierade och inspirerade lärmiljöer är pedagogernas förhållningssätt avgörande. Att på riktigt leva läroplanens värdegrund och ge barnen inflytande och delaktighet är ett arbete som kräver rannsakan av varje steg, långsamhet och lyssnande. 

 • Så blir förhållningssätt arbetssätt som i handling omsätter det vi vill främja
 • Bjud in och låt barnen ta plats i det gemensamma utvecklingsarbetet
 • Hur kan barn, pedagoger och ateljerista arbeta tillsammans för en gemensam miljö?
16.30 Avslutning
Katarina Larsson avslutar konferensen

Lena Edlund
Pedagogisk utvecklare, författare och tidigare fortbildare på Lärarfortbildning
Sofia Hedin
Förskollärare och pedagogista
Jenny Jakobsson Lundin
Skol- och förskolepsykolog
Erika Gudmundsson Olsson
Förskollärare och kvalitetsledare
Linda Linder
Legitimerad förskollärare, ateljerista, teaterpedagog och grundlärare

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om några har frågor.

Konferenskoordinator

Lena Rosada

Välj konferensort!

Stockholm, 22 september 2020
09.00-16.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 22 september 2020
9.00-16.30 | 3 450 kr ex moms
Boka
Malmö, 25 september 2020
09.00-16.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 29 september 2020
09.00-16.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA
Finns även som digital konferens
Konferensen livesänds över hela landet


Moderator:
 Katarina Larsson

Jag är verkligen stolt över att för femte året i rad få möjlighet bjuda in till detta oerhört viktiga forum. Min ambition med konferensen har varit och är fortfarande att undersöka frågan ” Hur skulle förskolan se ut om de yngsta barnen fick bestämma?” Ja, så hur blir det när vi låter de yngsta barnen få huvudrollen i läroplanen? Som vanligt låter vi spännande och kunniga föreläsare ge er nya perspektiv, oväntade ingångar och konkreta exempel på hur vardagen kan se ut för de yngsta barnen på förskolor runt om i landet.

Detta år har vi ett helt fantastiskt startfält där jag vågar lova att ni kommer få med er massor av uppslag, utmanade tankar men också konkreta exempel på hur det kan se ut när 1-2 åringar på riktigt får vara med och bestämma.

Katarina har jobbat som förskollärare i många år och är även utbildad journalist. På Lärarfortbildning AB har hon två roller. Hon är kvalitetsansvarig för förskolan. Dessutom möter Katarina rektorer, förskollärare och barnskötare i hela Sverige i sin roll som fortbildare.