Förskolans yngsta barn

DEN ÅRLIGA MÖTESPLATSEN FÖR ALLA SOM ARBETAR MED 1-2 ÅRINGAR I FÖRSKOLAN

Undervisning med de yngsta barnen ska bygga på lekfullhet och lyhördhet. Konferensen ger dig idéer för att utmana dig själv till att tänka i nya banor. Du får ta del av andras arbete med språkutveckling, projektarbete, forskning kring barns inflytande och inspiration till att använda musik och teater i undervisningen.

Välkommen till en dag då fantasi, rörelse och lek står i centrum!

Rörelse, musik och fantasi – fånga de yngsta barnen i förskolan!

De yngsta barnen har sina egna lek- och lärstrategier, som skiljer sig från de äldre barnens. De använder inte verbalt språk i så hög grad, men de kommunicerar ändå, i varje ögonblick, med sina kroppar. De vill sjunga och leka, röra sig och undersöka. Då behöver även vi vuxna bli lekfulla och kreativa i utformandet av de yngsta barnens utbildning.

Under konferensen kommer du att få möta föreläsare som inspirerar dig att tänka utanför boxen! Du kommer att få nya tankar, idéer och påminnelser om vad det är som fångar de yngsta barnens intresse så att förskolan blir en lustfylld, kreativ och skapande plats.

Välkommen!

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektorer

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te och smörgås
09.00 Välkommen
Moderator Lena Edlund hälsar välkomna och inleder konferensen
09.05 En tillåtande toddlarpedagogik

Lena Edlund, förskoleutvecklare och författare

Vad är det som är så speciellt med de yngsta barnen? Jo de är nyfikna, vetgiriga och lekfulla och ingen dag är den andra lik. De kommunicerar med hela kroppen genom lek, humor, bus och stoj. Det smittar av sig och skapar arbetsglädje hos pedagogerna - om vi släpper fram vår egen lekfullhet och tillåter både oss och barnen att vara fria och ha kul tillsammans.

 • Hur kan vi tänka om och gå från kontroll till frihet?
 • Att gå utanför bekvämlighetszoonen – en utmaning!
 • Stå upp för den tillåtande toddlarpedagogiken!
09.35 Språkstimulerande arbetssätt med plats för lek

Moa Bäversten och Emilia Larsson Samoladas, förskollärare

På en yngrebarnsavdelning där de flesta barnen är flerspråkiga arbetar Moa och Emilia för att agera språkmotorer för barnen. De tar hjälp av miljön för att öka barnens vilja och lust att mötas, språka och samspela. Vi får ta del av deras uppfinningsrika idéer och deras kreativa arbetssätt där barnen ges förutsättningar för att kunna bli sitt bästa jag och en språkande individ.

 • Skapa mötesplatser för samspel och kommunikation
 • Böcker i olika former och sagor som blir levande i barns lek
 • Okodat och kodat material som främjar språkutveckling
 • Lekens viktiga roll för språkutvecklingen!
10.35 Paus med kaffe, te och frukt
10.50 Bli barnsliga tillsammans! Barns inflytande och pedagogers nyfikenhet

Kristin Ungerberg, universitetslektor

Hur kan vi arbeta med ett kreativt inflytande för de yngsta barnen där pedagogerna öppnar upp för det barnen lockas av i stunden? Kristin berättar om sin forskning kring barns inflytande som handlar om att vara i nuet, förundras, överraskas och bli ”barnsliga” tillsammans med barnen.

 • Hur kan du arbeta med de yngsta barnens reella inflytande?
 • Undvik förutbestämda läranderesultat – följ med i det barnen lockas av
 •  Låt barnens kreativa utforskande vidga din förståelse av förskolans innehåll
11.50 Lunch
12.50 Barnens berättelser om fåglar – projekterande arbetssätt med 1 och 2-åringar

Annika Winald, biträdande rektor

När barnen upptäckte fåglarna på gården började ett intensivt utforskande med alla sinnen och genom många olika uttryckssätt. Genom pedagogernas lyhörda vägledning kunde barnen uttrycka sitt förändrade kunnande på sina egna sätt, med gester, bilder, tecken och ljud. Annika berättar detaljrikt om hur ett projektarbete med de yngsta kan gå till.

 • Inspiration och idéer till att arbeta på djupet med de yngsta barnen
 • Ta del av hur små barn uttrycker sina erfarenheter
 • Naturvetenskap, skapande och lek – allt samtidigt!
13.50 Fånga barnen med musik!

Cecilia Wallerstedt, forskare (deltar i Göteborg och Stockholm) och/eller Pernilla Lagerlöf, universitetslektor (deltar i Göteborg och Malmö)

Barn har en relation till musik redan när de börjar i förskolan. Vi kan få syn på hur de uttrycker sig musikaliskt genom att uppmärksamma barnens gester, miner och rörelser. Men många pedagoger i förskolan känner sig osäkra på musik. Vi behöver fördjupa vår kompetens i musikdidaktik för att kunna utveckla barnens musikaliska förmågor. Forskarna ger exempel på hur musikdidaktiska aktiviteter kan implementeras i förskolan.

 • Ta vara på barnens musikaliska intressen!
 • Hur blir vi säkrare på att undervisa i musik?
 • Att välja lärandeobjekt för musikdidaktisk planering
14.50 Paus med kaffe, te och fikabröd
15.20 Spela teater för de yngsta!

Sophia Segrell, arbetar på Dockteatern Tittut som spelare, regissör och konstnärlig ledare

Dockteatern Tittut var den första teatern i Sverige att spela för de små från 2 år. Här berättar Tittuts konstnärliga ledare Sophia Segrell om vad som är deras drivkraft i att driva en teater för små barn. Hon berättar om hur de ser på sin unga publik, hur de väljer sina berättelser och hur de gör för att fånga de yngstas uppmärksamhet.

 • Hur gör man för att få de små barnens uppmärksamhet?
 • Så väljer vi berättelser som passar för yngre åldrar
 • Få inspiration till att utveckla undervisningen med drama

16.30 Konferensen avslutas
Moderatorn Lena Edlund avslutar konferensen

Lena Edlund
Förskoleutvecklare och författare
Moa Bäversten
Förskollärare
Emilia Larsson Samoladas
Förskollärare
Kristin Ungerberg
Universitetslektor
Annika Winald
Biträdande rektor
Cecilia Wallerstedt
Forskare
Pernilla Lagerlöf
Universitetslektor
Sophia Segrell
Spelare, regissör och konstnärlig ledare

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om några har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Stockholm, 12 november 2021
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 12 november 2021
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
Boka