Förskolans yngsta barn

– hur blir Lpfö 18 1–2-åringarnas läroplan?
Konferensen för förskollärare, barnskötare och förskolechefer som arbetar med förskolans allra yngsta barn.

Om konferensen

I den reviderade läroplanen möter vi begrepp som undervisning, utbildning och hållbar utveckling. Hur ska vi förhålla oss till begreppen i vår vardag med de yngsta barnen och framförallt vad innebär de i förskolans praktik? För att äga och förstå ord och begrepp behöver vi prata, definiera och pröva dem mot det vi gör i vardagen.

Under konferensen får vi chansen att göra just detta och sätta begreppen i relation till lärande, lek och omsorg. Vad är utbildning och undervisning för oss? Hur skapar vi delaktighet och inflytande? Vad är en lyssnande och närvarande pedagog? Hur kan vi organisera för en levande läroplan och vad betyder egentligen hållbar utveckling? Allt detta och mycket mer med fullt fokus på de yngsta barnen.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med frukostsmörgås
09.00 Välkommen
Moderator Katarina Larsson hälsar välkommen
09.10 De yngsta barnen och läroplanen

Lena Edlund 
Lenas bok De yngsta och läroplanen finns på nästan varenda förskola och ger oss ständigt en anledning att komma tillbaka och läsa den igen. Nu har boken kommit i en ny reviderad upplaga utifrån Lpfö18. Under föreläsningen delar hon återigen med sig av sina erfarenheter när det gäller till exempel lärmiljö, barns inflytande och pedagogisk dokumentation. På ett lättbegripligt och handfast sätt ger hon oss praktiska exempel på hur vi förankrar arbetet i läroplanen. 

Alla konferensdeltagare får ett eget exemplar av den alldeles nyutgivna upplagan av Lena Edlunds bok.

 • Hur omsätter vi läroplanen i praktiken med de allra yngsta barnen?
 • Fånga lust och nyfikenhet – vad är utbildning och undervisning med de yngsta?
 • Hur kan man förstå barns kunnande och lärande innan de kan prata?
 • Kan ettåringar arbeta i projekt?
10.15 Kaffe/te
10.30 Vad är hållbar utveckling i arbetet med de yngsta?

Cecilia Caiman 
Hållbar utveckling är ett nytt begrepp i den reviderade läroplanen. Hur möter vi det tillsammans med 1–2-åringarna? Utifrån vårt uppdrag ska ett kreativt lärande med alla sinnen vara utgångspunkten när vi tillsammans med barnen verkar för en gemensam, hållbar framtid. Föreläsningen belyser de yngsta barnens meningsfulla handlingar och problematiserar genom konkreta exempel som utgår ifrån pågående forskning.

 • Vad betyder begreppet hållbar utveckling i den reviderade läroplanen?
 • Vad är hållbar utveckling med de yngsta?
 • Vilken forskning pågår och hur kan vi använda oss av resultaten av den i vår vardag?
11.20 Det lilla ÄR det stora – möt upp och organisera för de yngsta barnens utforskande
Sofia Hedin
Hur ser en praktik ut runt de yngsta barnen där läroplanen är ständigt närvarande? Det är sällan vi behöver göra mer utan snarare behöver vi stanna upp i det som redan sker och blicka ut på det med respekt, empati och nyfikenhet. Vårt arbete kräver förberedelser i form av att skapa förutsättningar och efterarbete där vi genom analys och reflektion kan möta upp barnens utforskande och skapa nya utmaningar. Då kan vi gå från att barn vandrar mellan olika upplevelser till att de istället befinner sig i processer. Sofia Hedin delar med sig av exempel från praktiken och förslag på hur vi kan tänka kring förskolans organisation av dagen och kring barnens utforskande. 
 • Hur kan vi organisera för en levande läroplan tillsammans med de allra yngsta?
 • Hur får vi dokumentationen till att bli ett stöd i vardagen?
 • Hur väcker vi nyfikenhet, inte bara hos barnen utan även bland oss pedagoger?
12.15 Lunch
13.15 Att lyssna till de yngre barnens upptäckter i ett utforskande arbetssätt
Ann Åberg
På vilka olika sätt kan vi göra barnen delaktiga i att skapa innehållet i sin egen vardag? Hur väver vi samman barnens frågor och idéer med våra kunskaper och intentioner? Lyssnar vi för att svara eller för att förstå. Det handlar om att göra sig lyhörd för barnens egna prioriteringar och deras sätt att förstå världen. Under föreläsningen får vi konkreta exempel på hur vi kan arbeta med delaktighet och demokrati i vardagen tillsammans med de yngre barnen. 
 • Hur lyssnar vi till de yngre barnens upptäckter i ett utforskande arbetssätt?
 • Hur gör vi oss känsliga för vad barnen försöker berätta för oss utan ord?
 • Hur sätter vi dokumentationen i rörelse tillsammans med barnen?
 • Vad är en egentligen en närvarande, lyssnande pedagog?
14.45 Fika
15.15 Lpfö18 som start för de yngsta barnens resa genom livet!?
Per Bernemyr
Varje dag möter vi framtidens vuxna i våra 1–2-åringar. Lpfö18 ska vara vår karta och kompass men vi behöver vidga vår förståelse för att kunna bygga plattformen utifrån vilken barnen börjar erövra världen. Hur handskas vi med läroplanen i förhållande till de allra yngsta barnen? Under föreläsningen problematiserar Per hur vi ser på läroplanen och hur vi kan förhålla oss till den. Vi behöver att leda ner de stora begreppen i läroplanen till förskolans vardag. 1–2-åringarna drar det hela till sin spets då vi naturligt har stort fokus på omsorg, trygghet och relation, men vad är då den avgörande skillnaden mellan förskola och privat relation? 
 • Vem har makten över hur läroplanen ska tolkas och förstås?
 • Vad innebär begreppet undervisning för de yngsta barnen?
 • När blir lek förenat med undervisning?
 • Barn lär sig hela tiden, men undervisar vi?
16.30 Avslutning
Moderator Katarina Larsson avslutar konferensen

Lena Edlund
Pedagogisk utvecklare och författare
Ann Åberg
Förskollärare, utbildare och författare
Per Bernemyr
Arbetar med ledningsarbete, handledning samt föreläser
Cecilia Caiman
Lärarutbildare och forskare
Sofia Hedin
Förskollärare, pedagoista och föreläsare

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Konferenskoordinator

Lena Rosada

Välj konferensort!

Stockholm, 8 maj 2019
09.00-16.30 | 3 250 kr ex moms
Boka
Göteborg, 15 maj 2019
09.00-16.30 | 3 250 kr ex moms
Boka
Exklusivt erbjudande
Alla konferensens deltagare får ett eget exemplar av Lena Edlunds alldeles nya reviderade upplaga av De yngsta barnen och läroplanen 
Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi förskolechefen

Läs mer om erbjudandet