Förskolans yngsta barn

– hur blir Lpfö 18 1–2-åringarnas läroplan?

Tack alla som deltog på konferensen i år! Vi hoppas ni hade en lärorik dag och att ni fick med er både bekräftelse, funderingar och aha-upplevelser hem. 
Dokumentationen från konferensen hittar du lite längre ner på sidan i högerkolumnen. 

Vi håller på för fullt att gå igenom era utvärderingar för att påbörja planeringen av nästa års upplaga av konferensen. Varmt välkommen även då!
Om du har några förslag eller önskemål är du varmt välkommen att kontakta oss!

Med vänlig hälsning 
Lena Rosada, projektledare konferens

PS. K
onferensen har fått fin kritik av Erika Kyrk Seger, en av förskolans mest inspirerande profiler. Det tackar vi för! Här kan du ta del av hennes reflektioner från konferensen.

Om konferensen

I den reviderade läroplanen möter vi begrepp som undervisning, utbildning och hållbar utveckling. Hur ska vi förhålla oss till begreppen i vår vardag med de yngsta barnen och framförallt vad innebär de i förskolans praktik? För att äga och förstå ord och begrepp behöver vi prata, definiera och pröva dem mot det vi gör i vardagen.

Under konferensen får vi chansen att göra just detta och sätta begreppen i relation till lärande, lek och omsorg. Vad är utbildning och undervisning för oss? Hur skapar vi delaktighet och inflytande? Vad är en lyssnande och närvarande pedagog? Hur kan vi organisera för en levande läroplan och vad betyder egentligen hållbar utveckling? Allt detta och mycket mer med fullt fokus på de yngsta barnen.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Konferenskoordinator

Lena Rosada