Förskolans yngsta barn

DEN ÅRLIGA MÖTESPLATSEN FÖR ALLA SOM ARBETAR MED 1-2 ÅRINGAR I FÖRSKOLAN

Språket är det viktigaste verktyget vi har för att vara delaktiga i vårt samhälle. I förskolans uppdrag behöver därför personalen fläta in språkstimulans i sitt dagliga arbete, både i den planerade undervisningen och i omsorgen. På den här konferensen får vi inspiration och kunskap om hur det kan gå till och vad som är viktigt att tänka på i relation till de yngsta barnen. Föreläsarna delar med sig av kunskaper och erfarenheter utifrån sina olika perspektiv som hjälper er med er undervisning i förskolan. 

Språkutvecklande arbetssätt utifrån de yngsta barnens behov och erfarenheter

Tack alla deltagare och föreläsare!

Dagen var fylld av kunskap och inspiration kring hur vi kan arbeta språkutvecklande med de yngsta barnen i förskolan. Dokumentation från dagen hittar du lite längre ner på sidan. Nu börjar vi tänka och planera inför nästa års konferens. Har du önskemål eller förslag är du varmt välkommen att höra av dig till projektledare Lena Rosada.

Varmt välkommen nästa år!

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektorer

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om några har frågor.

Konferensen på 1 minut

Intervjuer och inspirerande filmtips

Du hittar intervjuer och länkar till filmerna här

4+ erjudande

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>