Förskolans yngsta barn

DEN ÅRLIGA MÖTESPLATSEN FÖR ALLA SOM ARBETAR MED 1-2 ÅRINGAR I FÖRSKOLAN

Tusen tack till alla deltagare på konferensen hösten 2021. Det var ett väldigt spännande program med många nya lärdomar och kloka ord.

Till höger på sidan (längre ner om du använder mobilen) finner du dokumentation att ta del av.

Nedan ser du nästa års program.

Språkutvecklande arbetssätt utifrån de yngsta barnens behov och erfarenheter

Språkutvecklingen börjar långt innan barnen erövrat det talade språket. Som pedagoger i förskolan har vi en mycket viktig roll som språkliga förebilder – här får du de verktyg du behöver för att ta alla tillfällen i akt för att stötta språkutvecklingen.

Konferensen belyser språkutvecklande arbetssätt från olika perspektiv, där alla exempel kopplas just till förskolans yngsta barn. Allt som presenteras har 1-2 åringen i fokus och du behöver inte lägga kraft på den så vanliga frågan – vad innebär det här i arbetet med de yngsta barnen?

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektorer

Innehåll

08.15 Registrering

Kaffe/te och smörgås

09.00 Konferensen inleds

Moderator Lena Edlund hälsar välkomna och inleder dagen.

09.05 Expandera som pedagog!

Lena Edlund är f d förskolechef, föreläsare, författare och moderator för dagens konferens

Pedagogens egen utveckling och självinsikt är central i språkutvecklingsarbetet på förskolan. Vi behöver öppna upp för att lära oss nya ord, nya begrepp och ny information från de familjer som vi ska samverka med under en lång tid framöver. Nyfikenhet, lekfullhet och respekt är viktiga faktorer som skapar förutsättningar för ett gott språkklimat.

09.45 Språket bubblar överallt!

Polly Björk-Willén är biträdande professor emerita (Stockholm och Malmö)

En god språkmiljö i förskolan skapar många möjligheter till meningsfullt och utmanande språkligt samspel, där varje barn oavsett språklig bakgrund ges möjlighet att vara en aktiv deltagare. Det språkliga samspelet och grunden till ett barns språkutveckling börjar redan innan barnet erövrat talat språk och initialt är den vuxne en särskilt viktig samspelspartner och språklig modell. En skicklig pedagog har förmågan att i förskolans vardag utnyttja de tillfällen som dyker upp till språkutvecklande samspel och samtidigt bekräfta barnets flerspråkiga identitet och språkliga kompetens. Föreläsningen kommer särskilt sätta fokus på

 • Det lilla barnets språkutveckling, språkande och kompetens
 • Vad betecknar en god språkmiljö?
 • Konkreta exempel på språkutvecklande samspel i förskolans vardag
09.45 Språkutveckling i vardagssituationer

Ann Nordberg är logoped och docent i pedagogiskt arbete (Göteborg)

De yngsta barnens språkutveckling sker i alla vardagssituationer. I forskningsstudier har förskolepersonal filmat hur de själva har interagerat med barnen bland annat i tamburen och då har många nya idéer kommit fram. De har utvecklat sitt arbete genom att vara språkliga förebilder och deras språkstödjande handlingar har utökats. Även förändringar i den fysiska språkmiljön har genomförts och därmed har nya språkliga läraktiviteter skapats. Med enkla medel gavs förutsättningar för de yngsta barnen att utveckla sitt språk. Ett exempel på språkstöd var att skaffa en boklåda i tamburen.

 • Språkutvecklande miljö i tamburen
 • Kollegiala diskussioner med inspiration från aktionsforskning
 • Att filma sig själv för att utvecklas
10.45 Paus med kaffe, te och frukt
11.00 Språkutvecklande måltider där alla får möjlighet att uttrycka sig

Sara Lindh, rektor, Carina Hultvall, biträdande skolledare och utvecklingsledare och Maria Ramström, förskollärare och språkpedagog

I utvecklingsprojektet ”likvärdiga måltidssituationer” granskade pedagogerna sin egen praktik och med hjälp av kollegialt lärande fick de tid att reflektera över sina egna normer och oskrivna regler kring förskolans måltider.  Förskolorna har även utvecklat ett språkutvecklande arbetssätt där barnen ges möjlighet att uttrycka sig och kommunicera under måltiden.  Hör om hur ni kan göra för att alla barn ska få förutsättningar och verktyg för ökat inflytande och likvärdig möjlighet att påverka och genom det nå så långt som möjligt i sin utveckling.

 • Hur kan måltidssituationerna bli likvärdiga för alla barn?
 • Våga granska de egna normerna!
 • Språkutvecklande måltider – hur gör man?
11.50 Lunch
12.50 Flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt med de yngsta

Fatemeh Sadat Seyedi, förskollärare och biträdande rektor

På förskolan möts vuxna och barn som kommer från olika kulturer och talar olika språk.  Genom att vara nyfikna på varandra och lyfta fram de yngsta barnens kulturer på ett naturligt sätt i utbildningen kan vi skapa ett interkulturellt förhållningssätt. Hur vi samtalar med barnen, hur den fysiska miljön utformas och hur vi möter varje familj spelar stor roll för de flerspråkiga barnens språkutveckling.

 • Hur skapar vi en lärmiljö som främjar flerspråkighet?
 • Vad innebär interkulturellt förhållningssätt?
 • Språkligt samarbete med familjerna från första dag.
13.40 Släpp in barnen i sagan och lyft högläsningen till nästa nivå

Ann-Sofie Öhman, förskollärare och utvecklingsledare och Susanne Rosing, förskollärare

På Västerby förskola arbetar man med dialogisk högläsning. För att skapa dynamik i gruppen använder de sig av projicering för att alla barn ska kunna se sagan samtidigt och vara aktiva tillsammans. Barnen ges stort utrymme för dialog i högläsningen genom att själva komma med textförslag och att bli aktörer i sagan.

 • Så involverar du barnen i högläsningen
 • Språkutveckla med hjälp av digitala verktyg
 • Undervisa i stor grupp – så gör vi!
14.30 Paus med kaffe, te och kaka
15.00 Språkstimulera mera!

Elvira Ashby, leg. logoped

Med hjälp av ljud som bildar ord kan vi mötas och skapa världar! I arbetet med de yngsta barnen handlar det om att hjälpa dem öka språkförståelsen, lära sig nya ord och hur man sätter ihop dem i korta meningar. Vissa gillar att läsa böcker medan andra behöver mer konkreta lekar, sånger och ramsor för att orka vara med. När barnen får vara med och bestämma vad som ska ske kan det bli hur mycket språkstimulans som helst!

 • Utveckla språket på ett lekfullt sätt
 • Språkstimulerande strategier
 • Bygg språk med barnböcker
16.10 Konferensen avslutas

Moderator Lena Edlund sammanfattar och avslutar dagen

16.20 Tack för idag och välkommen åter

Lena Edlund
fd förskolechef, föreläsare och författare
Polly Björk-Willén
Biträdande professor emerita
Ann Nordberg
Logoped och docent
Sara Lindh
Rektor
Carina Hultvall
Biträdande skolledare och utvecklingsledare
Maria Ramström
Förskollärare och språkpedagog
Fatemeh Sadat Seyedi
Förskollärare och biträdande rektor
Ann-Sofie Öhman
Förskollärare och utvecklingsledare
Susanne Rosing
Förskollärare
Elvira Ashby
Leg. logoped

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om några har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Göteborg, 28 april 2022
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Malmö, 5 maj 2022
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Stockholm, 12 maj 2022
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 12 maj 2022
Kl 9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
Boka