Språkrik förskola

Språkutvecklande arbetssätt som gynnar alla barn

Det här är konferensen för dig som vill öka din språkliga medvetenhet och ge alla barn rika möjligheter till att utveckla sitt språk. Här får du ta del av aktuell forskning, goda erfarenheter och inspirerande exempel på hur du genom ditt förhållningssätt, undervisning och en genomtänkt utbildning kan stötta alla barns språkutveckling i förskolan.  

 

STOCKHOLM 25 OKTOBER  |  ONLINE 25 OKTOBER

 

 

Konferensen gav förnyade sätt att se på språkutveckling. Det var en mycket givande dag som jag ska ta med mig till min förskola och mitt arbetslag.

                                                                                                                                                                Tidigare deltagare

Ur innehållet

 • Den språkligt medvetna pedagogen i en förskola på vetenskaplig grund
 • Högläsning som gör skillnad riktigt
 • Utemiljöns möjligheter för ett rikt språkande
 • Andraspråksutveckling – vad behöver vi tänka på då?
 • Inspirerande och kreativa uttrycksformer för lek och utforskande

 

Likvärdighet är när alla barn ges möjlighet att utveckla sitt språk

Språkutveckling är fortsatt ett av de mest aktuella utvecklingsområdena i svensk förskola. Det är en viktig del i arbetet för en likvärdig förskola att alla barn ges goda möjligheter att utveckla sitt språk, eftersom språket är nyckel till lärande, delaktighet och inflytande i samhället. Konferensen blir därför en viktig arena där många olika perspektiv inom språkutveckling möts. Här kommer du att få ta del av såväl teoretisk kunskap, aktuell forskning men framför allt konkreta verktyg att omsätta med barnen i den pedagogiska praktiken.

Föreläsarna ger dig kunskap, metoder och verktyg som hjälper dig att systematiskt utveckla innehåll, arbetssätt och förhållningssätt som stöttar barns språkutveckling. Resultatet blir att du inte bara stärker språket utan samtidigt främjar leken, berättandet, kreativiteten hos alla barn. Du stärker barnens möjligheter att göra sina röster hörda både i förskolan och i samhället.

 

Möt Anniqa Sandell-Ring, Marie Eriksson, Signe Tonér, Moa Bäversten, Emilia Larsson Samoladas och Maria Björsell.

Program

08:15 Incheckning

Kaffe/te med smörgås

09:00 Konferensen inleds

moderator Katarina Larsson hälsar välkomna

09:10 Stärk undervisningen med fokus på andraspråksutveckling

Anniqa Sandell-Ring master i svenska som andraspråk, författare och pedagogisk utvecklingsledare i Södertälje kommun

Genom en ökad kunskap om svenska språkets särdrag i stort och om andraspråksutveckling kan vi stärka kvaliteten på undervisningen så att flerspråkiga barn får bästa möjliga utbildning under förskoleåren. Anniqa Sandell Ring har skapat det pedagogiska materialet ”Dela författarens språk”. I den här presentationen ger Anniqa exempel på några svåra språkliga drag i svenskan och hur förskolans personal kan arbeta exceptionellt medvetet med barns språkutveckling via barnlitteraturen. Materialet är även ett stöd för flerspråkig personal med varierande kunskaper i svenska. 

 • Utveckla och stärk kvaliteten på undervisningen för barn med flera språk
 • Ta del av stöttande verktyg för dig som pedagog för att utveckla din undervisning
 • Hur barnlitteraturen ger stöd för barns språkutveckling
10:20 Paus

kaffe/te och frukt

10:50 Språkets alla möjligheter i förskolan

Marie Eriksson är förskollärare och arbetar som verksamhetsutvecklare i Mölndal.

Behovet av att kommunicera och förmedla sig är grundläggande mänskligt. Språkligt meningsskapande handlar till stor del om att möta barnen i deras lust och vilja att uttrycka och berätta saker. När vi ger barnen tillgång till olika uttrycksformer får de möjlighet att kommunicera sina tankar och berätta på sitt vis. Det kan skapa en meningsfullhet här och nu i deras vardag, men det ger dem också en röst i samhället och en möjlighet till påverkan. Det ska vara lika naturligt för barn att kommunicera genom ord och gester och lek som med färg, lera, musik eller digitala uttrycksformer.

 • Fyll förskolan med positiva språkliga sammanhang
 • Leken som kommunikationsform och språkstimulerare
 • Estetiska och digitala uttryck som vägar till språkutveckling
12.00 Lunch
13.00 Den språkligt medvetna pedagogen i en förskola på vetenskaplig grund

Signe Tonér är fil dr. i lingvistik och universitetslektor på institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Förskolans läroplan lägger stor vikt vid språk- och kommunikationsutveckling, bland annat i form av att varje barn ska ges möjlighet att utveckla sin begreppsförståelse och berättarförmåga, sitt talspråk och ordförråd samt förmågan att kommunicera i olika sammanhang och med skilda syften. Dessutom finns tydliga skrivningar vad gäller andra modersmål, nationella minoritetsspråk och teckenspråk.

 • Hur säkerställer du en god språkmiljö i förskolan?
 • Vad innebär det att vara en språkligt medveten pedagog?
 • Hur ser kunskapsläget ut när det gäller evidensbaserad undervisning med inriktning på språkutveckling?
14:00 Språkrika utemiljöer – möjligheter till fler språkliga sammanhang

Moa Bäversten och Emilia Larsson Samoladas är legitimerade förskollärare.

Barnen spenderar en stor del av sin tid i förskolan utomhus. Vi behöver därför planera för en undervisning som stöttar och stimulerar språket även i vår utemiljö. Under den här föreläsningen får du många konkreta tips på hur du kan rigga för mötesplatser med stort språkligt fokus där barnen får mötas i spännande, lekfulla och kreativa sammanhang i utomhusmiljön. 

 • Utemiljöns möjligheter till lek, rörelse och frihet kopplat till språk
 • Platser för språkrika möten, berättande och samspel
 • Språklig tillgänglighet i utemiljö
15:00 Paus

kaffe/te med kaka

15:30 Högläsning med både läsglädje och lyssnarglädje

Maria Björsell är författare, föreläsare och fortbildare

Att högläsning har en viktig roll för barnens språkutveckling det vet vi som arbetar i förskolan. Kvalitén på högläsningen spelar också en avgörande roll för hur språkstimulerande läsningen blir. Den här föreläsningen kommer att stärka din läs- och berättarförmåga och göra dig tryggare i din roll som läsande förebild. Du får med dig verktyg för att fånga barnen och utveckla dina sagostunder till stunder av läsglädje, språkutveckling och samspel.

 • Läsglädje, lyssnarglädje och kreativ nyfikenhet
 • Läs- och berättartekniker som förbereder barnen på framtida språkliga utmaningar
 • Att vara en läsandeförebild
16:30 Dagen avslutas

moderator Katarina Larsson sammanfattar och avslutar dagen

Marie Eriksson
förskollärare och verksamhetsutvecklare
Anniqa Sandell Ring
författare och pedagogisk utvecklingsledare
Signe Tonér
fil dr. i lingvistik och universitetslektor
Moa Bäversten och Emilia Larsson Samoladas
legitimerade förskollärare
Maria Björsell
författare, föreläsare och fortbildare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Stockholm, 25 okt
9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Onlinekonferens live, 25 okt, tillgänglig t.o.m. 1 nov
9.00-16.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA

Titta när det passar dig!
Som deltagare på onlinekonferensen kan du ta del av föreläsningarna under 7 dagar. När du ser konferensen i efterhand kan du välja hur du vill ta del av den. Du kan se den i ett svep eller dela upp och titta vid olika tillfällen. Du navigerar enkelt genom kapitelindelning och du har möjlighet att pausa, spola fram och tillbaka och se inslag igen.

 

Katarina Larsson
Barn utvecklar sitt språk genom lek och i aktivitet, i vardagen, tillsammans med andra och genom undervisning. Det behövs kunskap och förståelse, medvetna, nyfikna och stöttande pedagoger, inspirerande lärmiljöer för att säkerställa att språkutveckling verkligen tar plats på förskolan.

Katarina Larsson, moderator och programansvarig

Boktips!

Språkets alla möjligheter i förskolan av Marie Eriksson

Språkets alla möjligheter i förskolan av Marie Eriksson

Läs mer om boken Språkets alla möjligheter i förskolan>>

Språkrika utemiljöer i förskolan av Moa Bäversten och Emilia Larsson Samoladas

Språkrika utemiljöer i förskolan av Moa Bäversten och Emilia Larsson Samoladas

Läs mer om boken Språkrika utemiljöer i förskolan.>>

Konferensen görs i samarbete med: