Fånga lärprocesser

– med pedagogisk dokumentation
Kursen lär er att:
  • Involvera barnen och ge dem inflytande
  • Reflektera på ett strukturerat sätt med barn och kollegor
  • Använda dokumentationen för att stötta barnens lärande

Om kursen

Vilken dokumentation gagnar barnen bäst? Det är idag en mycket relevant fråga att ställa till pågående dokumentationsuppdrag. Att dokumentera för att stötta barnens egna tankar, teorier och lärprocesser är ett av pedagogisk dokumentations många möjligheter. Men det finns flera! Vi behöver olika dokumentationer för att ro iland uppdraget och alltid ställa oss frågan. Vilken dokumentation ska jag använda nu? Välkommen till en ständigt aktuell fortbildning om hur vi bygger in den pedagogiska dokumentationen i vardagen och gör barnen delaktiga. 

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Hur skapar vi dokumentation på barns villkor?
Det finns risk att vi fastnar i arbetssätt där den pedagogiska dokumentationen bara är de vuxnas process. Den pedagogiska dokumentationen kan hellre liknas vid ett förhållningssätt där dokumentationen används tillsammans med barnen för att ge dem inflytande att påverka utbildningen, oavsett deras ålder.

Vad, hur och varför dokumenterar vi? 
Förskolan dokumenterar mycket idag. Men en stor del av dokumentationen används utan att vi reflekterar kring barns lärande. Hur ser dokumentation som fångar lärprocesser ut? Vi definierar begreppen och problematiserar kring dokumentation som arbetsmetod.

Hur blir dokumentation pedagogisk dokumentation? 
Om vi använder dokumentationen bara för att bevisa vad vi har gjort så riskerar vi att missa hela lärprocessen. Reflektionen är central. Vad gör barnen? Vad säger barnen? Hur hittar vi gemensamma former och mötesplatser för att lära av varandra? tillsammans med barnen. 

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 15 oktober 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 21 oktober 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Malmö, 11 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.


Se filmen


Fler filmer på vår youtubekanal

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet.