Flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt

– en språkutvecklande förskola där kulturer möts

Lär dig att:

  • Arbeta med språkutveckling för flerspråkiga barn
  • Utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i vardagen
  • Skapa en flerspråkig lärmiljö där kulturer möts

Lyft kulturer på ett naturligt sätt och väv in det i undervisningen

I förskolan möts människor från olika kulturer som talar olika språk. Med rätt stöttning kan de flerspråkiga barnen utveckla sitt modersmål, det svenska språket och en flerspråkig kompetens. Men hur får man till det i praktiken? Här får du lära dig hur du kan arbeta för att lyfta barnens kulturer på ett naturligt sätt och väva in det i undervisning och utbildning. Du får verktyg för att arbeta med barnens språkande och kultur, ta vara på språkresurser samt hur du skapar en lärmiljö som främjar flerspråkighet.

Under kursen undersöker vi följande frågor…
Kan även bokas som uppdrag

Hur kan vi utveckla ett interkulturellt förhållningssätt på förskolan?

Att förstå och vara nyfikna på varandra och barnen och väva ihop kulturer på ett naturligt sätt kräver ett interkulturellt förhållningssätt. Men vad betyder interkulturalitet och hur arbetar man med begreppet i förskolan? Och är det skillnad på interkultur och mångkultur? Efter den här kursen kommer du ha kunskap och metoder för att ta steget mot ett interkulturellt förhållningssätt.  

Hur arbetar vi med flerspråkighet utifrån det enskilda barnets behov?

Vi som arbetar i förskolan ska uppmärksamma och möta varje barns behov. Men hur gör vi när vi saknar kunskap om det enskilda barnets språk och kultur? Hur vi möter varje familj redan från start i förskolan påverkar barnets utveckling och lärande. Du får lära dig hur du gör språkkartläggningar för att ta reda på barnens språkresurser och hur vi väver in dessa komponenter in i vardagen.

Hur förverkligar vi en flerspråkig och interkulturell lärmiljö på förskolan?

Att ha en lärmiljö där barnen får språkbada i flera olika språk och möta olika kulturer är viktigt för språkutvecklingen. Men hur får vi till det i praktiken? Hur vet vi vad vi ska lägga till eller ta bort i lärmiljön? I den här kursen får du verktyg för att bygga upp en lärmiljö där kulturer möts och där barnen får möjlighet att inspireras till att utveckla både sitt modersmål och andra språk.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som du kan använda redan dagen efter kursen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Marknadskoordinator

Eva-Lotta Wennström

Välj kurstillfälle

Livesänd
ONLINE, 30 april 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka
Livesänd
ONLINE, 4 november 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Nöjd!
Kan även bokas

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>

Nyhet från Lärarförlaget

Är ”dom andra” konstiga? Eller gör vi bara olika – och förvånansvärt ofta lika?

Det här är en bok som smakar, doftar, leker och utforskar den mångfald av högtider och firanden som finns i olika delar av världen – och här i Sverige. Den är full av praktiska exempel som relaterar till såväl forskning som våra styrdokument. Läs mer om Vi gör olika - undervisning om mångfald och demokrati i förskolan>>

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>