Meningsfulla lärmiljöer för barn

– gör rum för fantasi, koncentration och skapande

Lär dig att:

  • skapa samsyn och handlingsplan med nya verktyg
  • skapa miljöer som möjliggör läroplanen
  • omsätta teori till praktik för iscensättandet av lärmiljöer
  • utforma miljöer för fantasi, koncentration och skapande

Hur får vi till en riktigt bra lärmiljö?

Om våra lärmiljöer inte fungerar blir det ofta konflikter, stökigt och ofokuserade barn. Det blir helt enkelt stressigt och omöjligt att genomföra läroplanens intentioner. Hur får vi till en riktigt bra lärmiljö? Vad ska den innehålla? Samsyn, förståelse och gemensamt förhållningssätt kring miljöerna är nyckeln till framgång. Och att alltid involvera och utgå från barngruppens intressen och behov. Under kursdagen får du verktyg för att påbörja eller fortsätta resan framåt i arbetet med era lärmiljöer. Vi lyfter exempel på hur vi skapar samsyn och hur vi kan utforma en handlingsplan som tar oss till nästa steg.

Under kursen undersöker vi följande frågor…
Kan även bokas som uppdragsfortbildning

Hur får vi till en bra förskolemiljö?

Kan en förskola se ut hur som helst? Vad är det som sätter gränser för våra visioner och idéer? Att gå från tanke till handling kan emellanåt vara en utmaning men absolut inte omöjligt. Vi reflekterar och diskuterar hur ni kan iscensätta era visioner och det som läroplanen beskriver. En bra lärmiljö skapas inte av slumpen. Under den här dagen vill vi utmana ditt synsätt kring lärmiljöers möjligheter och ge dig verktygen att utveckla de rum ni har.

Hur blir förskolan barnens plats?

Barnens tankar, behov och intressen ska ligga till grund för hur vi utformar våra lärmiljöer. Det står tydligt om detta i våra styrdokument! Barnkonventionen är sedan januari lag och enligt läroplanen det ska ges tid, rum och ro till lek och skapande. Vi lär oss hur vi verkligen tar barnens åsikter på allvar, oavsett ålder och skapar mötesplatser där delaktighet och samtal möjliggörs för alla. Hur vi får till miljöer på barns villkor är en rödtråd i denna kurs.

Hur möjliggör vi lärprocesser som annars går förlorade?

Små förändringar i lärmiljön kan få oanade effekter. Vad händer om vi presenterar materialet såhär istället? Hur påverkas barnens kreativitet, lärande och skapande? Genom mängder av konkreta exempel direkt tagna från verkligheten kommer vi tillsammans inspireras till att skapa meningsfulla sammanhang och mötesplatser för både barn och pedagoger. Vi ser bortom begränsningar i rummet eller de givna ramarna och hittar möjligheter för hur vi skapar likvärdighet, lustfylldhet, fantasi och utveckling.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som du kan använda redan dagen efter kursen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Marknadskoordinator

Eva-Lotta Wennström

Välj kurstillfälle

DIGITAL KURS, 22 november 2023
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
Boka
DIGITAL KURS, 30 april 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr exkl moms
BOKAS NU!

Din bok har lagts till i varukorgen

Nöjd! Jag hade höga förväntningar
Kan även bokas som uppdragsfortbildning

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>

 

 

 

Boktips från Lärarförlaget

Vill du veta mer om hur du kan utveckla förskolans lärmiljöer så vill vi tipsa om Linda Linders antologi Pedagogisk miljö i tanke och handling samt Rum för lärande av Katinka Vikingsen. Båda har fått toppbetyg av läsarna.

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

Dela med dina kollegor!