Uterummets pedagogiska möjligheter

– undervisning, utforskande och lärande med hela kroppen

Lär dig att:

  • Koppla samman ute och inne för en rikare undervisning
  • Iscensätta en utemiljö som möjliggör och lockar till utforskande
  • Rikta ditt pedagogiska fokus mot utemiljön
  • Se bortom begränsningar kring vad som passar ute eller inne

Missa inte de spännande undervisningssituationerna utomhus

När vi har fokus på att utveckla undervisningen eller förändra lärmiljöer så tänker många av oss med automatik att vi är inomhus. Varför? Utomhus tenderar att bli platsen som erbjuder fri lek och pedagoger som låter barnen vara ifred. Det behöver så klart inte vara fel, men risken är att vi missar spännande undervisningssituationer. Och därmed vårt uppdrag!

Om vi sätter på oss ”uteglasögonen” och riktar vårt kreativa pedagogiska fokus mot utemiljön kommer vi att upptäcka tusentals små gyllene tillfällen. Allt finns där! När vi sår små, små blomfrön lär vi oss om växter men tränar samtidigt finmotorik. När mångfotingen springer iväg över jorden hamnar vi i ett samtal om både matematik och språk.

Under fortbildningen kommer vi att lära oss mer om hur vi kopplar samman ”inne” och ”ute” för att på så vis skapa ännu fler möjligheter till lärande.

Under kursen undersöker vi följande frågor…
Kan även bokas som uppdrag

Kombinera ute och inne för en mer mångsidig undervisning

I uterummet finns enorma möjligheter att lära med hela kroppen och alla sinnen i autentiska miljöer och sammanhang. Trots att vi vet detta tenderar vi att fastna i gamla mönster där vissa aktiviteter sker inne och andra ute. Vi behöver se bortom begränsningar som frusna fingrar, klumpiga galonbyxor och fasta väggar för att hitta mötet mellan ute och inne. Först då kan vi få en rikare undervisning där fler barn får möjlighet att vara sitt bästa jag, lära och utvecklas. Vi utmanar oss med varför vissa aktiviteter och göranden ofta placeras inomhus eller utomhus. Vad händer när vi överskrider dessa gränser?

Hur iscensätter vi utemiljön för läroplanens alla delar?

Hur skapar vi förutsättningar för att ta med hållbar utveckling, skapande och de digitala verktygen ut på gården, till parken och på promenaden bland pinnar, stenar och kojor? Våra utomhusmiljöer ser väldigt olika ut och alla förskolor har olika förutsättningar. Här får du mer insikt i vad en bra gård kan innehålla, hur vi kan ta vara på platser i vår närmiljö samt om och när vi behöver tillföra material i utemiljön. Genom att ta vara på rörelseytorna, hemliga krypin och annat skapas möjligheten att lära och utforska med hela kroppen. 

Att skapa medvetenhet kring utevistelsen

Vad är det som är så bra med att vara ute, vilka vinster finns? Och vad är egentligen en hälsosam utevistelse? Rörelseglädje, hälsa och välbefinnande samt möjlighet att utveckla ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och natur. Begreppen i läroplanen är många som på ett naturligt sätt kopplas till utevistelsen. Även fördelarna som förknippas med att vara ute är många. Fortbildningen utvecklar och utmanar din syn på att ute är lika självklart som inne.

Är du en annan pedagog ute än inne?

Det kan ibland upplevas lättare att vara pedagog ute än inne, ljudnivån blir mer hanterbar, stressnivån sjunker och den stora barngruppen får mer yta. Det blir lika viktigt att vara stöttande, medforskande och närvarande vuxen i barnens lekar ute som inne. Därför kommer vi under fortbildningen reflektera över om vi är olika pedagoger ute och inne och vilka konsekvenser det ger i samspelet med barnen.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som du kan använda redan dagen efter kursen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Marknadskoordinator

Eva-Lotta Wennström

Välj kurstillfälle

Malmö, 30 april 2024
Kl 9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
Boka
Livesänd
ONLINE, 8 maj 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka
Livesänd
ONLINE, 17 oktober 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Aktuellt och väl förankrat
Kan även bokas som uppdragsfortbildning

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>