Digital kompetens

Nu står det skrivet i vår läroplan och det är inte längre fritt valt arbete. Vi behöver rita upp kartan och göra uppdraget begripligt. Barn och pedagoger som tillsammans trickfilmar i en låda, klipper in sig själva i en green screen-miljö eller utforskar en humla med ett digitalt mikroskop – det är att iscensätta vårt digitala uppdrag i praktiken. Men när, hur och varför kan de digitala verktygen skapa ett mervärde i lärandet? Och den vetenskapliga grunden, står vi stadigt på den?  Vi tittar även närmare på flera olika digitala verktyg och provar i praktiken. Allt för att bättre förstå hur digitala verktyg blir ytterligare en dimension i barns lärprocesser

Välj 2-4 moduler per dag.

Om vi inte riktigt vet vad uppdraget innebär i praktiken blir det nästan omöjligt att få till det. Har ni egentligen funderat över vad som menas med adekvat digital kompetens? Det digitala uppdraget ligger inflätat genom hela läroplanen. Det är en del av det demokratiska uppdraget och det återfinns i bland annat skapande och kommunikation. Låt oss tillsammans reflektera kring uppdraget och vad det kräver av oss pedagoger för att det ska bli meningsfullt för barnen.

Vem kan vi egentligen lita på? Forskning kring barn och digitalisering spretar åt olika håll, förespråkarna visar forskning som stödjer användandet medan de mer skeptiska framhåller riskerna. Medias urval av vad som får ta plats påverkar oss, det blir ofta känsloargument och personliga övertygelser. Tillsammans lämnar vi tyckandet och spekulerandet och vänder oss till aktuell utbildningsvetenskaplig. Vi måste konfrontera olikheterna för att kunna ta ansvar för den vetenskapliga grunden.

Digitala verktyg ökar inte per automatik lärandet eller utvecklingen hos barnen. Vi kommer fördjupa oss i när och på vilket sätt de digitala verktygen kan skapa ett mervärde i lärandet och addera ytterligare en dimension i undervisningen. Hur blir det digitala en naturlig del i barnens skapande, undersökande och kommunikation? Vi reflekterar kring lärplattor, projektorer, digitalkameror, green screens och andra digitala verktyg i förskolans vardag.

Vi kan utan svårigheter integrera programmering i undervisningen utan att köpa in dyr teknik. Vi fördjupar oss i hur du kan programmera tillsammans med barnen både med och utan digitala verktyg samt hur du kan växla däremellan. Mycket av det vi gör idag är faktiskt programmering, det handlar bara om att upptäcka det och benämna det med programmeringsspråk.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti