Lärmiljöer

Hur skulle en förskola se ut om barnen själva fick bestämma? Totalt kaos och massor av konflikter? Eller? Förskolans lärmiljö är så mycket mer än bara väggar, golv, tak, möbler och material. Den innefattar begrepp som delaktighet, tillgänglighet, utmanande och inspirerande. Hur hittar vi dessa ord bland klossar, lera, och utklädningskläder? Om er lärmiljö inte funkar märks det omgående bland era barn i form av brist på fokus och koncentration samt onödiga konflikter. Vardagen blir då i värsta fall fylld med tillsägelser och förmaningar. Väldigt tråkig med andra ord! Så när läroplanen beskriver att det ska finnas tid, rum och ro till både lek och skapande måste våra lärmiljöer verkligen se till att detta möjliggörs.

Välj 2-4 moduler per dag.

Barn lär tillsammans med andra barn och vuxna, men också med olika material och i olika rum ute och inne. Läroplanen ska genomsyra förskolans lärmiljöer. Vi behöver därmed diskutera vilka material och platser som möjliggör lärande utifrån läroplanens områden. Lärmiljön i förskolan ska vara utforskande vilket innebär att barnen behöver kunna laborera och experimentera med material tillsammans med andra.

Val av material är centralt när du vill uppmuntra kreativitet, fantasi och utforskande. Leken hindras om barnen inte ser, når eller ens får använda material när de själva vill. Lär mer om hur du kan arrangera och presentera material som bjuder in till aktivitet.

Kan en förskola se ut hur som helst? Förskolans lärmiljö är i konstant förändring. Barn är olika och har olika behov. För att fortsätta utvecklas behöver vi utmana gamla traditioner med nya visioner. Förskolans lärmiljö speglar er barnsyn och kunskapssyn. Vilket barn får man bli på er förskola? Vi diskuterar och utmanar oss själva och varandra!

Om vi inte har satt kriterier på vad som är en bra lärmiljö för utveckling och lärande så är det svårt att veta om vi uppfyller läroplanens intentioner och skollagens. Förskolans lärmiljö kan möjliggöra och begränsa. Material kan vara lättillgängligt eller osynligt. Vår lärmiljö inkluderar, värderar och signalerar en mängd olika saker. Låt oss titta närmare på hur vi kan kvalitetssäkra den!

Kan en förskola se ut hur som helst? Vad är det som sätter gränser för våra visioner och idéer? Att gå från tanke till handling kan emellanåt vara en utmaning men absolut inte omöjligt. Hur iscensätter ni era visioner och det som läroplanen beskriver just på din förskola? En bra lärmiljö skapas inte av slumpen. Under den här dagen vill vi utveckla och utmana ditt synsätt kring lärmiljöers möjligheter och inspirera till att gå hem och skapa magi.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti