Modulera!

Modulera! ger dig möjlighet att välja fritt bland våra moduler och forma din egen fortbildning. 2-4 moduler kan vara lagom för en dag. Perfekt även för dig som vill arbeta i process och fördjupa kunskaperna inom ett specifikt område.

Förskolans uppdrag
Pedagogisk miljö
Pedagogisk dokumentation
Systematiskt kvalitetsarbete
Specialpedagogik förskola

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille