Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Den formativa verktygslådan åk F-3
Bedömning

 • Hur kan vi göra målen tydliga på ett sätt som skapar mening och motivation?
 • Hur skapar vi en undervisningsmiljö som synliggör elevernas lärande?
 • Hur ger vi eleverna återkoppling utan att hamna i betygstänket?

Förskoleklassens uppdrag
Uppdraget

 • Översätta läroplanen till vardagspraktik
 • Undervisa utifrån en helhetssyn på elevernas förmågeutveckling
 • Införliva kartläggning i undervisningen och agera på resultatet

Kartläggning förskoleklass
Uppdraget

 • Vi hjälper er att räta ut frågetecknen runt kartläggningen.
 • Ni får vägledning och inspiration till undervisning och hur ni agerar utifrån resultatet.

Mindset och lusten att lära
Lärande och undervisning

 • Hur få vi våra yngsta elever att känna lust för lärande?
 • Hur kan lärarens mindset förändra elevens mindset? 
 • Hur skapar vi tillit, mening och kämparanda?

Språkutvecklande undervisning i förskoleklass
Lärande och undervisning

 • Hur stärker du den språkliga stimulansen i undervisningen? 
 • Hur kan vi ge eleverna språkliga och kognitiva utmaningar?
 • Hur gör vi när barn i språklig sårbarhet möter skolans verksamhet?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti