Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Arbetslagsledarutbildning
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Att leda andra – kan man leda utan att vara chef?
 • Vilka processer ska en arbetslagsledare leda?
 • Hur använder vi arbetslagets mötestid på bästa sätt?

Förskoleklassens uppdrag
Uppdraget

 • Hur ser förskoleklassens uppdrag ut?
 • Hur utformar vi innehållet så att det stämmer överens med läroplanen?
 • Hur bedömer vi förskoleklassens verksamhet?

Matematik i förskoleklass
Lärande och undervisning

 • Hur möter vi elevernas förväntningar?
 • Hur kan leken stimulera det matematiska tänkandet?
 • Hur arbetar vi med förmågeutveckling i matematik?

Mer språk i förskoleklass
Lärande och undervisning

 • Hur organiserar vi den språkliga miljön så att språket utvecklas?
 • Så ger högläsning läsförståelse!
 • Hur kan vi utmana elevernas nyfikenhet på skriftspråket?

När lek blir lärande i förskoleklass
Lärande och undervisning

 • Hur organiserar vi för ämnesövergripande arbete utifrån vårt uppdrag?
 • Hur gör vi leken lärande?
 • Hur vet vi att eleven har lärt sig det vi har planerat för?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti