Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Arbetslagsledarutbildning
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Att leda andra – kan man leda utan att vara chef?
 • Vilka processer ska en arbetslagsledare leda?
 • Hur använder vi arbetslagets mötestid på bästa sätt?

Arbetslagsledarutbildning steg 2
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur vidareutvecklar vi vårt ledarskap?
 • Hur förstärker vi samarbete och delaktighet ytterligare?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?

Den formativa verktygslådan åk F-3
Bedömning

 • Hur kan vi göra målen tydliga på ett sätt som skapar mening och motivation?
 • Hur skapar vi en undervisningsmiljö som synliggör elevernas lärande?
 • Hur ger vi eleverna återkoppling utan att hamna i betygstänket?

Förskoleklassens uppdrag
Uppdraget

 • Hur ser förskoleklassens uppdrag ut?
 • Hur utformar vi innehållet så att det stämmer överens med läroplanen?
 • Hur bedömer vi förskoleklassens verksamhet?

Matematik i förskoleklass
Lärande och undervisning

 • Hur möter vi elevernas förväntningar?
 • Hur kan leken stimulera det matematiska tänkandet?
 • Hur arbetar vi med förmågeutveckling i matematik?

Språkutvecklande undervisning i förskoleklass
Lärande och undervisning

 • Hur stärker du den språkliga stimulansen i undervisningen? 
 • Hur kan vi ge eleverna språkliga och kognitiva utmaningar?
 • Hur gör vi när barn i språklig sårbarhet möter skolans verksamhet?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson