Paketerat!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.
Vi anpassar utifrån ert nuläge och era mål.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Den formativa verktygslådan åk F-3
Bedömning

 • Hur kan vi göra målen tydliga på ett sätt som skapar mening och motivation?
 • Hur skapar vi en undervisningsmiljö som synliggör elevernas lärande?
 • Hur ger vi eleverna återkoppling utan att hamna i betygstänket?

Förskoleklassens uppdrag
Uppdraget

 • Ta vara på de unika möjligheter förskoleklassen ger
 • Integrera den obligatoriska kartläggningen i undervisningen
 • Hjälpa elever att möta motgångar genom att utveckla sitt mindset
 • Träna samarbetsförmågan med hjälp av kooperativt lärande

Kartläggning i förskoleklass
Kartläggning i undervisningen

 • Genomföra kartläggningen i den ordinarie undervisningen på ett tidseffektivt arbetssätt
 • Använda modell för stationsarbete som är lustfyllt och skapar arbetsro
 • Differentiera din undervisning efter kartläggningen

Mindset och lusten att lära
Lärande och undervisning

 • Hur få vi våra yngsta elever att känna lust för lärande?
 • Hur kan lärarens mindset förändra elevens mindset? 
 • Hur skapar vi tillit, mening och kämparanda?

Språkutvecklande undervisning i förskoleklass
Lärande och undervisning

 • Hur stärker du den språkliga stimulansen i undervisningen? 
 • Hur kan vi ge eleverna språkliga och kognitiva utmaningar?
 • Hur gör vi när barn i språklig sårbarhet möter skolans verksamhet?

Leda arbetslag och grupper
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledaskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Leda effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti