Uppdraget

Förskoleklassens uppdrag

- Undervisningsdesign som omsätter uppdraget till praktik

Lär er att:

  • Ta tillvara de unika möjligheter som förskoleklassen ger
  • Genomföra kartläggningen som en del i ordinarie undervisning
  • Öka elevernas samarbetsförmåga och lärande
  • Hjälpa eleverna att ta sig an motgångar genom ett medvetet mindset

Förskoleklassens egen läroplansdel och unika förutsättningar

I varje förskoleklass har vi elever med olika erfarenheter och behov. För att kunna möta eleverna där de befinner sig och förbereda dem för de kommande skolåren behöver vi kunna omsätta förskoleklassens uppdrag i praktisk handling. Det är många olika syften att verka mot och moment som ska arbetas med – allt under ett läsår. Under fortbildningen får du utveckla dina kunskaper kring hur du utgår ifrån en helhetssyn på elevernas utveckling och lärande. Du lär dig också mer om hur du kan utveckla trygga elever som stöttar varandra så att alla kan känna sig delaktiga i sitt lärande.

Förskoleklassens pedagogik som bro mellan förskola och skola

Förskoleklassen är sexåringarnas skolform. Under senare år har den genomgått olika förändringar - och fler är att vänta. Fortbildningen utgår från det aktuella uppdraget och från vad olika studier visar som framgångsrikt i en utbildning av barn i skolstartåldern. Vi resonerar kring hur vi kan integrera lek med undervisning och barnfokus med ämnesfokus. Utan reflektion kring förskoleklassens unika pedagogik och arbetssätt riskerar vi en utbildning som blir en isolerad ö mellan förskolan och grundskolan.

Hur kan kartläggningen genomföras och vad behöver vi veta mer?

Kartläggningen är ett viktigt verktyg när vi ska forma en undervisning som svarar på elevernas behov och förbereder dem för den fortsatta skolgången. Här kommer vi titta på kartläggningsmaterialen, hur vi kan genomföra aktiviteterna i den ordinarie undervisningen men också vad vi mer behöver få syn på för att kunna forma undervisningen så att den ger eleverna rätt förutsättningar att utvecklas och lära.

Hur kan du öva elevernas samarbetsförmåga och samtidigt stärka lärandet?

Samarbetsfärdigheter är inget vi föds med, det behöver vi träna. Med en genomtänkt undervisning kan vi få fler elever att känna sig både inkluderade och motiverade. Under kursen tittar vi närmare på det förhållningssätt som ligger till grund för det kooperativa lärandet. Här får eleverna samarbeta på olika sätt för att utveckla både sina sociala förmågor och för att stärka lärandet av olika ämnesinnehåll. Vi får en inblick i hur kooperativt lärande kan göra det möjligt att genomföra en undervisning i förskoleklassen på gruppnivå så att den blir på individnivå.

Träna på att öva och möta motgångar - så utvecklar du elevernas dynamiska mindset

Tänk om vi kunde få varje elev att känna att allt går att lära sig. Vi möter eleverna i en viktig ålder! Att få lyckas tidigt i sin skolgång kan främja lusten och nyfikenheten hos eleverna både nu och i äldre åldrar. Inställningen till lärandet och den egna förmågan kan vara avgörande för hur väl en elev lyckas i skolan och livet. Här får du grundläggande kunskaper om mindset och hur du bara genom att vara medveten om hur du uttrycker dig kan hjälpa eleverna att hitta motivation att möta motgångar.

Målgrupp

Lärare i förskoleklass, skolledare

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet>>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti