Läsundervisning i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 4-9

Öva upp elevernas läsförmåga och skapa läslust

Kursen lyfter centrala läsfrämjande insatser:

  • Vad säger forskning och studier om läsglädje och litteracitet – förmågan att läsa och skriva?
  • Så undervisar vi om lässtrategier som har positiv effekt på elevers läsutveckling.
  • Vilka läsaktiviteter gynnar ”läskonditionen”?
  • Hur kan hela skolan gemensamt ta ansvar för elevernas litteracitet och språkutveckling?
Var med och skapa förutsättningar för en läsande generation
– ta del av framgångsfaktorer, verktyg och strategier att använda i klassrummet.

Hur tar du dina elever vidare i sin läsning när de har knäckt läskoden men fortfarande behöver vägledning för att utveckla sin läsning? Hur gör du för att öva dina elever på att läsa olika typer av texter, för att skapa läslust och för att ge eleverna god läskondition?

Välkommen till en utbildningsdag som höjer läskompetensen!

Under kursen undersöker vi följande frågor…
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Läsglädje och litteracitet – en demokratifråga

Den internationella studien PIRLS visar läsförmåga och attityder till läsning hos elever i årskurs 4. De senaste resultaten visar att den nedåtgående trenden fortsätter, men också att det finns stora skillnader i läsförmåga mellan elever med olika bakgrund. Hur påverkas elevernas läsförmåga av kön och socioekonomiska förutsättningar? Vilka fler utmaningar står våra elever inför? Detta är frågor vi uppmärksammar under dagen, för att lyfta arbetssätt och metoder för att stötta läsutvecklingen och vända trenden.

Det handlar om att lyfta själva läsningen, men också avkodningen, som till stor del är avhängig den språkliga förmågan. Du får också veta vad forskning och studier säger om läsglädje och litteracitet.  

Läsning och framgångsfaktorer som bygger en läsande generation

Genom att använda lässtrategier i undervisningen kan du stötta dina elever på vägen mot litteracitet och läsglädje. Effektiv lässtrategiundervisning kopplat till läsande av olika typer av texter och ett fokus på ”läskondition” är framgångsfaktorer i detta arbete.

Du får också veta vilka läsaktiviteter som är gynnsamma, vad differentierad läsning är och hur hela skolan gemensamt kan ta ansvar för elevernas språkutveckling och litteracitet.

Var en läsande förebild – genom goda exempel och konkreta verktyg

Du får ta del av hur andra skolor och arbetslag tydliggör och utvecklar sitt arbete med läsning och vilka resultat de kan se av det arbetet. Du får konkreta tips på differentierad läsning och andra läsfrämjande verktyg och vi avslutar dagen med att skapa en tips- och verktygslåda att använda i ditt klassrum och som läsande förebild.

Övning ger lust…
Ju mer eleverna läser desto bättre blir de på att läsa
- och när de läser bättre läser de också mer.

Genomförande

Du får reflektera över din egen verksamhets nuläge och utmaningar, och i samtal med andra jämföra och analysera. Ett viktigt fokus under dagen är att du ska utveckla din egen tips- och verktygslåda som läsande förebild.

Målgrupp

Lärare i svenska och svenska som andraspråk, grundskolan, årskurs 4-9

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Livesänd
ONLINE, 10 april 2024
Kl 09.00-15.30 | 3 450 kr exkl moms
BOKA
Malmö, 13 november 2024
Kl 09.00-16.30 | 3 850 kr exkl moms
BOKA
Livesänd
ONLINE, 19 november 2024
Kl 09.00-15.30 | 3 450 kr exkl moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

 

 

Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan >>

 

 

Nöjd

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>