Läsundervisning i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 4-9

Öva upp elevernas läsförmåga och skapa läslust

Kursen lyfter centrala läsfrämjande insatser:

  • Vad säger forskning och studier om läsglädje och litteracitet – förmågan att läsa och skriva?
  • Så undervisar vi om lässtrategier som har positiv effekt på elevers läsutveckling.
  • Vilka läsaktiviteter gynnar ”läskonditionen”?
  • Hur kan hela skolan gemensamt ta ansvar för elevernas litteracitet och språkutveckling?
Var med och skapa förutsättningar för en läsande generation
– ta del av framgångsfaktorer, verktyg och strategier att använda i klassrummet.

Hur tar du dina elever vidare i sin läsning när de har knäckt läskoden men fortfarande behöver vägledning för att utveckla sin läsning? Hur gör du för att öva dina elever på att läsa olika typer av texter, för att skapa läslust och för att ge eleverna god läskondition?

Välkommen till en utbildningsdag som höjer läskompetensen!

Läsglädje och litteracitet – en demokratifråga

Den internationella studien PIRLS visar läsförmåga och attityder till läsning hos elever i årskurs 4. De senaste resultaten visar att den nedåtgående trenden fortsätter, men också att det finns stora skillnader i läsförmåga mellan elever med olika bakgrund. Hur påverkas elevernas läsförmåga av kön och socioekonomiska förutsättningar? Vilka fler utmaningar står våra elever inför? Detta är frågor vi uppmärksammar under dagen, för att lyfta arbetssätt och metoder för att stötta läsutvecklingen och vända trenden.

Det handlar om att lyfta själva läsningen, men också avkodningen, som till stor del är avhängig den språkliga förmågan. Du får också veta vad forskning och studier säger om läsglädje och litteracitet.

Läsning och framgångsfaktorer som bygger en läsande generation

Genom att använda lässtrategier i undervisningen kan du stötta dina elever på vägen mot litteracitet och läsglädje. Effektiv lässtrategiundervisning kopplat till läsande av olika typer av texter och ett fokus på ”läskondition” är framgångsfaktorer i detta arbete.

Du får också veta vilka läsaktiviteter som är gynnsamma, vad differentierad läsning är och hur hela skolan gemensamt kan ta ansvar för elevernas språkutveckling och litteracitet.

Var en läsande förebild – genom goda exempel och konkreta verktyg

Du får ta del av hur andra skolor och arbetslag tydliggör och utvecklar sitt arbete med läsning och vilka resultat de kan se av det arbetet. Du får konkreta tips på differentierad läsning och andra läsfrämjande verktyg och vi avslutar dagen med att skapa en tips- och verktygslåda att använda i ditt klassrum och som läsande förebild.

Övning ger lust…
Ju mer eleverna läser desto bättre blir de på att läsa
- och när de läser bättre läser de också mer.

Genomförande

Du får reflektera över din egen verksamhets nuläge och utmaningar, och i samtal med andra jämföra och analysera. Ett viktigt fokus under dagen är att du ska utveckla din egen tips- och verktygslåda som läsande förebild.

Målgrupp

Lärare i svenska och svenska som andraspråk, grundskolan, årskurs 4-9

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Malmö, 13 november 2024
Kl 09.00-16.30 | 3 850 kr exkl moms
BOKA
Livesänd
ONLINE, 19 november 2024
Kl 09.00-15.30 | 3 450 kr exkl moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Maria Björsell är speciallärare med lång erfarenhet av att arbeta med läs- och språkfrämjande projekt. Maria arbetar  som speciallärare, SvA och språkutvecklare i Värmdö kommun.

 

Boktips från Lärarförlaget

Språk- och kunskapsutveckling i årskurs 4-9. Klassrumsnära exempel. 
Läs mer om boken och antologins författare här>>

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer