Relationellt lärarledarskap

Verktyg för ett gynnsamt lärandeklimat som ökar trygghet och studiero

Kursen lär dig …

  • Hur du kan stärka elevens lärandeidentitet och skapa lust till lärande.
  • Elevsyn, bemötande och förhållningssätt som gynnar lärandet.
  • Relationsstärkande arbete på grupp- och individnivå.

Utvecklas i ditt relationella lärarledarskap

Relationen mellan dig och dina elever är en av de viktigaste faktorerna för att eleverna ska lyckas. Under den här kursen får du utvecklas i ditt relationella lärarledarskap och du får med dig konkreta verktyg för relationsstärkande arbete. Vi fördjupar oss i forskning om relationell pedagogik och lyfter hur olika förhållningssätt ger olika effekter på elevernas lärandemöjligheter.  

Målgrupp

Lärare i förskoleklass och grundskola

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Stockholm, 15 november 2024
Kl 09.00-16.30 | 3 850 kr exkl moms
Boka
Malmö, 21 november 2024
Kl 09.00-16.30 | 3 850 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

 

 

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer