Relationellt lärarledarskap – yngre elever

Verktyg för ett gynnsamt lärandeklimat som ökar trygghet och studiero

Kursen lär dig …

  • Hur du kan stärka elevens lärandeidentitet och skapa lust till lärande.
  • Elevsyn, bemötande och förhållningssätt som gynnar lärandet.
  • Relationsstärkande arbete på grupp- och individnivå.
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Utvecklas i ditt relationella lärarledarskap

Relationen mellan dig och dina elever är en av de viktigaste faktorerna för att eleverna ska lyckas. Under den här kursen får du utvecklas i ditt relationella lärarledarskap och du får med dig konkreta verktyg för relationsstärkande arbete. Vi fördjupar oss i forskning om relationell pedagogik och lyfter hur olika förhållningssätt ger olika effekter på elevernas lärandemöjligheter.  

Målgrupp

Lärare i förskoleklass och åk 1–6

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Stockholm, 22 maj 2024
Kl 09.00-16.30 | 3 850 kr exkl moms
BOKA
Malmö, 21 november 2024
Kl 09.00-16.30 | 3 850 kr exkl moms
Boka kursplatser

Din bok har lagts till i varukorgen

 

 

Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan >>

 

 

Nöjd

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>