Undervisningsutveckling för hållbart lärande

– planera och genomföra en varierad och motiverande undervisning

Den här klassrumsnära kursen ger dig verktyg för att planera och genomföra en undervisning som stärker dina elevers lärande. Vi visar hur du omsätter forskning om lärande och didaktik till effektiv undervisning.

Vi undersöker hur du skapar ett gott lärandeklimat i ditt klassrum och hur du skapar nyfikenhet och engagemang hos eleverna. Kursen ger en rik verktygslåda och insikter om när de olika verktygen passar bäst för att ge god effekt på elevernas lärande.

Kursens innehåll:

  • Omsätt forskning till effektiv och hållbar undervisning.
  • Verktyg för praktiknära undervisningsutveckling.
  • Vägar till en elevaktiv, varierad och individanpassad undervisning.

 

Att omsätta forskning till effektiv och hållbar undervisning

Begripliga och hanterbara undervisningssituationer leder till lärande. Att eleven får känna att hen lyckas skapar motivation. En viktig del i detta handlar om hur du presenterar ditt undervisningsinnehåll - hur du designar din undervisning. Forskning pekar ut tre viktiga komponenter för framgångsrika undervisningssituationer:

  • hur lärare skapar relationer med eleverna,
  • hur lärare leder undervisningen,
  • hur eleverna får stöd i sitt lärande.

Dessa komponenter bygger på att du som lärare både har en funktions- och en relationskompetens. Det lägger grunden för ett framgångsrikt lärande för eleven.

Explicit undervisning i praktiken

Det pedagogiska ledarskapet har många delar. Bland annat handlar det om hur du genom ett medvetet lärarledarskap kan använda dig av vitaliseringseffekter. Din egen entusiasm och nyfikenhet kan smitta dina elever och bidra till motivation och lärande.

Det handlar också om hur du tillgodoser elevernas psykosociala behov.

I den här kursen får du insikt om hur du anpassar undervisningen utifrån syftet. Du får också verktyg för att få eleverna att tänka, reflektera och minnas för att lära. Vi behöver skapa ledig plats i hjärnan för att tänka, lära och skapa minnen. I detta behöver vi vara medvetna om att det finns en skillnad mellan att lära in fakta och att lära sig olika färdigheter. Du blir också medveten om hur olika sorters feedback påverkar lärandet.

Olika vägar till varierad, elevaktiv och individanpassad undervisning

I en undervisningssituation behöver vi ha koll på vad som är lika hos eleverna, och vad som skiljer dem åt. Vi behöver förstå vad som gör eleven undervisningsbar och att lärande ser olika ut för olika individer.

Vi behöver variera undervisningen utifrån flera parametrar: instruktioner, innehåll och process, men också på vilket sätt eleverna får möjlighet att uttrycka sitt lärande. Att använda det kooperativa lärandet är ett sätt – där eleverna i samarbete bearbetar det de lär sig. Detta ger dig också ett mångfasetterat verktyg för att bedöma elevernas kunskapsutveckling.

Målgrupp

Lärare i grundskola

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Göteborg, 22 november 2024
Kl 09.00-16.30 | 3 850 kr exkl moms
Boka
Livesänd
ONLINE, 5 december 2024
Kl 09.00-15.30 | 3 450 kr exkl moms
Boka
Malmö, 19 mars 2025
09.00 - 16.30 | 3 850kr exkl moms
Boka
Livesänd
ONLINE, 24 mars 2025
Kl 09.00-15.30 | 3 450 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer