Vetenskapligt skrivande i alla ämnen

– att skapa progression från gymnasiets första år till gymnasiearbetets genomförande

Lär dig att:

  • behärska strategier för att undervisa om ett vetenskapligt förhållningssätt
  • undervisa om vetenskapligt skrivande med progressionstanken i fokus
  • hantera återkoppling och bedömning som utvecklar elevernas vetenskapliga skrivande
  • förbättra kvalitén på elevernas gymnasiearbete - både som lärare och handledare

Att tänka och skriva vetenskapligt

I Gy11 blir det tydligt att det är alla lärares ansvar att förmedla ett vetenskapligt förhållningssätt och att skrivandet är centralt i alla ämnen.  Att skriva vetenskaplig text är en komplex process som kräver att eleverna tillägnar sig ett vetenskapligt förhållningssätt, samt att de behärskar de många olika skrivhandlingar som vetenskaplig text är sammansatt av. Kursen ger dig verktyg för att undervisa, utveckla och bedöma vetenskaplig text. Men du får också didaktiska verktyg för att arbeta med forskningsprocessen och vetenskap på ett konkret sätt i klassrummet.

Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Att skapa förståelse för vetenskap och forskning

För att eleverna ska utveckla sitt vetenskapliga förhållningssätt behöver de i grunden förstå vad forskning och vetenskap är.  Under kursen får du lära dig vilka strategier du behöver ge dina elever och vilket material du kan använda dig av för att stötta utvecklingen. Du får verktyg med dig för att stärka elevernas vetenskapliga förhållningssätt till läsande, skrivande och i samtal, oavsett vilket ämne du undervisar i.

Forskningsprocessen – från tanke till färdig text

Vad är skillnaden mellan en nyfiken fråga och en forskningsbar fråga? Forskningsprocessen är komplex och eleverna behöver behärska många moment och färdigheter.  Under kursen får du lära dig hur du succesivt kan introducera forskningsprocessens olika moment under gymnasieåren tillsammans med dina kollegor. Vi undersöker hur man kan arbeta med ämnesspecifika begrepp och hur metod, källanvändning och referenser blir hanterbart och begripligt för eleverna.

Vetenskapligt skrivande och gymnasiearbetet

Under gymnasiearbetet sätts elevernas vetenskapliga förhållningssätt i strålklastarljuset. Vad krävs för att de ska lyckas med gymnasiearbetet under det sista året? Hur stöttar du som lärare eller handledare utvecklingen på bästa sätt? Kursen tar upp både den dagliga ämnesundervisningen och  gymnasiearbetet – hela tiden med progressionstanken i fokus.  Vi går igenom de skrivhandlingar och språkliga strukturer som bygger upp en vetenskaplig text och ger dig verktyg för att träna eleverna i att utforma texten.

Bedömning och återkoppling för lärande

För att utveckla alla de färdigheter som krävs i det vetenskapliga förhållningssättet och behärksa de olika momenten behöver eleverna få relevant återkoppling på rätt sätt. Under kursen får du begrepp och didaktiska redskap för att kunna stötta eleverna att utveckla texter av vetenskaplig karaktär. Kursen tar även upp hur du med hjälp av bedömning och återkoppling kan skapa högre måluppfyllelse och stärkt lärande.

 

Kursen varvar föreläsning, diskussion och reflektion samt skrivövningar. Inför kursdagen så kommer du att få förbereda dig genom att läsa en artikel och du får även tips på material som du efteråt kan ha kollegial dialog kring i arbets- eller ämneslaget.

Målgrupp

Lärare i gymnasieskolan (alla ämnen)

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Stockholm, 15 november 2023
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
Malmö, 22 november 2023
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
Göteborg, 23 november 2023
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
DIGITAL KURS, 6 december 2023
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
Boka
Göteborg, 10 april 2024
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
DIGITAL KURS, 22 april 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Nöjd
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan >>

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

Dela med dina kollegor!