Vetenskapligt skrivande i alla ämnen

– att skapa progression från gymnasiets första år till gymnasiearbetets genomförande

Lär dig att:

  • behärska strategier för att undervisa om ett vetenskapligt förhållningssätt
  • undervisa om vetenskapligt skrivande med progressionstanken i fokus
  • hantera återkoppling och bedömning som utvecklar elevernas vetenskapliga skrivande
  • förbättra kvalitén på elevernas gymnasiearbete - både som lärare och handledare

Att tänka och skriva vetenskapligt

I Gy11 blir det tydligt att det är alla lärares ansvar att förmedla ett vetenskapligt förhållningssätt och att skrivandet är centralt i alla ämnen.  Att skriva vetenskaplig text är en komplex process som kräver att eleverna tillägnar sig ett vetenskapligt förhållningssätt, samt att de behärskar de många olika skrivhandlingar som vetenskaplig text är sammansatt av. Kursen ger dig verktyg för att undervisa, utveckla och bedöma vetenskaplig text. Men du får också didaktiska verktyg för att arbeta med forskningsprocessen och vetenskap på ett konkret sätt i klassrummet. Dessutom undersöker vi olika möjligheter och utmaningar med AI och ChatGPT i undervisning, återkoppling och bedömning.

Önskar ni fortbildning på plats? Läs mer om uppdrag!

Att skapa förståelse för vetenskap och forskning

För att eleverna ska utveckla sitt vetenskapliga förhållningssätt behöver de i grunden förstå vad forskning och vetenskap är.  Under kursen får du lära dig vilka strategier du behöver ge dina elever och vilket material du kan använda dig av för att stötta utvecklingen. Du får verktyg med dig för att stärka elevernas vetenskapliga förhållningssätt till läsande, skrivande och i samtal, oavsett vilket ämne du undervisar i.

Forskningsprocessen – från tanke till färdig text

Vad är skillnaden mellan en nyfiken fråga och en forskningsbar fråga? Forskningsprocessen är komplex och eleverna behöver behärska många moment och färdigheter.  Under kursen får du lära dig hur du succesivt kan introducera forskningsprocessens olika moment under gymnasieåren tillsammans med dina kollegor. Vi undersöker hur man kan arbeta med ämnesspecifika begrepp och hur metod, källanvändning och referenser blir hanterbart och begripligt för eleverna.

Vetenskapligt skrivande och gymnasiearbetet

Under gymnasiearbetet sätts elevernas vetenskapliga förhållningssätt i strålklastarljuset. Vad krävs för att de ska lyckas med gymnasiearbetet under det sista året? Hur stöttar du som lärare eller handledare utvecklingen på bästa sätt? Kursen tar upp både den dagliga ämnesundervisningen och  gymnasiearbetet – hela tiden med progressionstanken i fokus.  Vi går igenom de skrivhandlingar och språkliga strukturer som bygger upp en vetenskaplig text och ger dig verktyg för att träna eleverna i att utforma texten.

Bedömning och återkoppling för lärande

För att utveckla alla de färdigheter som krävs i det vetenskapliga förhållningssättet och behärksa de olika momenten behöver eleverna få relevant återkoppling på rätt sätt. Under kursen får du begrepp och didaktiska redskap för att kunna stötta eleverna att utveckla texter av vetenskaplig karaktär. Kursen tar även upp hur du med hjälp av bedömning och återkoppling kan skapa högre måluppfyllelse och stärkt lärande.

Kursen varvar föreläsning, diskussion och reflektion samt skrivövningar. Inför kursdagen så kommer du att få förbereda dig genom att läsa en artikel och du får även tips på material som du efteråt kan ha kollegial dialog kring i arbets- eller ämneslaget.

Målgrupp

Lärare i gymnasieskolan (alla ämnen)

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Livesänd
ONLINE, 26 november 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka
Stockholm, 20 mars 2025
Kl 9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
Boka
LIVESÄND
ONLINE, 27 mars 2025
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer