Föreläsningar för grupper

Inspirera!

Utvalda föreläsare ger nya perspektiv!

Föreläsningar för dig som söker det där lilla extra. Ett utmärkt alternativ för större grupper, som en del av kommunövergripande satsningar t ex eller uppstartsdagar på den egna skolan. 

ChatGPT som didaktiskt verktyg

– introduktion till AI i undervisningen

Nya möjligheter för dig som lärare och nya möjligheter för dina elever.

Att leda förändringsarbete

Från motstånd till möjlighet

Peter Fowelin ger nycklar till det lösningsorienterade ledarskapet och hur vi skapar en förändringsbenägen kultur.

Professionalism i bedömningsarbetet

Föreläsningen som påverkar alla som jobbar i skolan!

Utifrån forskning och erfarenheter av att ha arbetat med professionsutvecklande arbete tillsammans med lärare och rektorer kommer Larissa Mickwitz att lyfta några centrala frågor av betydelse för ett professionellt bedömningsarbete och skolans utvecklingsarbete.

Lyckas med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

– öka era elevers ämneskunskap genom språkutveckling

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i korthet

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär en undervisning som ger alla elever förutsättningar till lärande och utveckling oavsett deras språkliga erfarenheter. Det handlar om att utforma en undervisning där språk och innehåll integreras så att språket utvecklas parallellt med ämneskunskaperna.

Gy25 – en gemensam bas för ert utvecklingsarbete

Gör er redo för ämnesbetyg

Föreläsningen ger en gemensam förståelse för ämnesbetygreformen och hur den kommer att påverka er i er yrkesvardag.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti