Konferens

Välkommen till våra ledarskapskonferenser för rektorer, förstelärare och alla andra som driver pedagogisk utveckling i skola och förskola. 

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 


Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare.


Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens 2023

Lärardrivet ledarskap och skolutveckling

Ett stort tack alla ni som deltog på årets konferens! Vi ser fram emot att träffas snart igen.


Förskollärare med särskilt ansvar, arbetslagsledare, förste förskollärare, utvecklingspedagoger, utvecklingsledare, biträdande rektor, rektor

Leda kollegor i förskolan 2023

Ett meningsfullt och hållbart ledarskap som utvecklar praktiken

Ett stort tack alla ni som deltog på årets konferens! Vi ser fram emot att träffas snart igen.

Dela med dina kollegor!