Konferens

Välkommen till våra ledarskapskonferenser för rektorer, förstelärare och alla andra som driver pedagogisk utveckling i skola och förskola. 

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 


Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare.


Förstelärare i grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildningen

Förstelärarnas rikskonferens 2024

– för lärare med uppdrag att leda lärares lärande

STOCKHOLM 11 APRIL  |  ONLINE 11 APRIL  |  MALMÖ 14 MAJ 

  • Undervisningsutveckling som ger effekt på både lärares och elevers lärande.
  • Så leder du en samtalspraktik som stöttar lärandet i kollegiet.
  • Våga äga ledarskapet – ta kommandot i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
| Malmö | ONLINE | Stockholm

Förskollärare med särskilt ansvar, arbetslagsledare, förste förskollärare, utvecklingspedagoger, utvecklingsledare, biträdande rektor, rektor

Leda kollegor i förskolan 2024

Leda systematiskt kvalitetsarbete som blir meningsfullt i praktiken

STOCKHOLM 10 APRIL  |  ONLINE 10 APRIL 

  • Så blir det systematiska kvalitetsarbetet hanterbart och meningsfullt.
  • Skapa en stöttande organisation och strukturer för SKA arbetet.
  • Låt SKA arbetet sippra ner i praktiken och vardagen.
  • Vikten av visioner, ställningstaganden och en reflekterande kultur.
  • Värdera, utveckla och förändra dokumentationspraktiken för ett hållbart SKA arbete.
| ONLINE | Stockholm