Konferens

Välkommen till våra ledarskapskonferenser för rektorer, förstelärare och alla andra som driver pedagogisk utveckling i skola och förskola. 

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 


Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare.


Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens 2023

Lärardrivet ledarskap och skolutveckling

STOCKHOLM 22 MARS  |  DIGITALT 22 MARS  |  GÖTEBORG 29 MARS

Studier visar hur skolor utvecklas och blir mer framgångsrika när förstelärare leder utvecklingsuppdrag. Förstelärarnas rikskonferens 2023 sätter därför fokus på hur förstelärare genom utvecklingsarbete kan gynna skolan, kollegiet och verksamheten utifrån läraryrkets kärna – undervisningspraktiken.

| Digital konferens | Göteborg | Stockholm

Förskollärare med särskilt ansvar, arbetslagsledare, förste förskollärare, utvecklingspedagoger, utvecklingsledare, biträdande rektor, rektor

Leda kollegor i förskolan 2023

Ett meningsfullt och hållbart ledarskap som utvecklar praktiken

DIGITALT 16 MARS

Under dagen får du tillsammans med våra föreläsare utrymme för reflektion över ditt eget ledarskap, samtal och erfarenhetsutbyte, med övriga deltagare oavsett om du deltar på plats eller digitalt. Det här är en dag du inte vill missa!

Digital konferens

Dela med dina kollegor!