Motivation och lärprocesser i särskolan

– förmågecirkeln som verktyg

Kursen lär dig att:

  • Undervisa och skapa struktur med förmågecirkeln
  • Göra eleven medveten och delaktig i sitt lärande
  • Utveckla elevens kommunikativa och sociala kompetens

Om kursen

Om eleverna inte upplever undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull, kan vi inte förvänta oss något riktigt lärande. I den här fortbildningen får ni lära er hur ni kan undervisa för att öka elevernas delaktighet och känsla av sammanhang.

Innehåll

Hur skapar vi struktur och sammanhang i undervisningen?
Vi behöver utveckla elevens lärande och förmågeutveckling i konkreta och meningsfulla sammanhang. Fortbildningen lär er hur ni skapar en strukturerad undervisning med hjälp av förmågecirkeln, som är ett sätt att konkretisera och visualisera läroplanen. 

Hur får vi eleven att verkligen tänka?
Hjärnan ställer krav på vår pedagogik för att eleverna ska kunna uppnå ett långsiktigt lärande. Hjärnan är ganska bestämd här: undervisningen måste vara begriplig, hanterbar och meningsfull. Fortbildningen ger exempel på pedagogiska insatser och konkret material.

Hur gör vi eleven medveten och delaktig?
Med entreprenöriellt lärande kan vi utveckla elevens självförtroende och kommunikativa och sociala kompetens. Därför är det viktigt att vi kan fånga de sammanhang som verkligen gör eleven medveten och delaktig kring vad som ska läras. Vi behöver också ge eleven förutsättningar att förstå sin läroplan.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själva kan använda direkt efter fortbildningen.

  • Autentiska exempel på hur ni gör eleven medveten om sitt lärande
  • Tips på hur ni kan stimulera elevernas nyfikenhet och medvetenhet
  • Exempel på meningsfulla sammanhang

 

Målgrupp

Grundsärskolan, inklusive inriktning träningsskola. Gymnasiesärskolan, nationellt och individuellt program.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kurstillfälle

Stockholm, 31 mars 2022
09.00 - 16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
DIGITAL KURS, 7 april 2022
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset för dig som träffar oss på plats.

Erbjuds även som lärarledd digital kurs

Fortbildare för kursen:
Marie Nilsson Nordfors

Marie Nilsson Nordfors är specialpedagog, förstelärare och fortbildare. Hennes största drivkraft är tron på att alla elever kan lyckas. Val av undervisningsstrategier och utformandet av miljön lägger grunden för goda resultat. Det är viktigt att kunskaperna går att använda och att skolarbetet är begripligt, hanterbart och meningsfullt.