Konferenser för dig som arbetar i vux/sfi

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att våra deltagare får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för dig som arbetar i vux/sfi.

Målgrupp:
Lärare och skolledare i grund- och gymnasieskolan, samt vuxenutbildning.

Värdeskapande lärande

Värde för andra i undervisningen ger ökad motivation och ett stärkt lärande

Välkommen till en konferens som ger dig en djupare förståelse för vad det värdeskapande lärandet är och vilka effekter det för med sig samt en mängd konkreta exempel direkt hämtade från klassrummet.

Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens 2019

Det dubbla ledarskapet – lärande för elever och för kollegor
Tack alla ni som deltog på Förstelärarnas rikskonferens 2019 i Göteborg, Stockholm och Malmö! Nu startar arbetet med nästa års konferensprogram. Jag har redan haft ett idémöte med kloka kollegor. Självklart tittar jag mycket noggrant på vad deltagarna har skrivit i utvärderingen under frågan Vilka ämnen och föreläsare skulle du önska på nästa rikskonferens? Har du idéer och förslag? Mejla mig gärna.

Med vänlig hälsning Michael Karlsson, projektledare konferens

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc