Konferenser för dig som arbetar inom vux/sfi
Målgrupp:
Vux, Sfi, Folkhögskola

Uppdrag: Vux

– att undervisa flerspråkiga vuxna i ämnes- och yrkesundervisningen

Med fokus på vuxnas lärande får du bland annat lära dig mer om:

  • Hur transspråkande kan tillämpas för att maximera elevernas förståelse
  • Hur vet du att eleven har lärt sig? Hur vet du att eleven har förstått?
  • Digitala verktyg på rätt sätt
  • Flerspråkighet i yrkesutbildningen

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc