Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare inom vux och sfi.

Målgrupp:
Lärare i gymnasieskolan och vux, förstelärare, specialpedagoger och rektorer

Undervisningsstrategier

– från forskning till framgångsrik undervisning
  • Kamrateffekter – så påverkar elever varandras tänkande och lärande
  • Metoder för en språkutvecklande undervisning i alla ämnen
  • Motiverande undervisning i fysiska och digitala klassrum
  • Klassrumsledarskap som främjar studiero
| Digital konferens | Göteborg

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc