Språkundervisning på distans

– digital didaktik som stärker lärandet

Lär dig att:

  • Skapa tydliga strukturer för en språkinlärningsprocess 
  • Skapa en språk- och kunskapsutvecklande undervisning där eleverna äger sitt eget lärande
  • Använda strategier för formativ bedömning som passar språkutveckling på distans

Distansundervisning - en dubbel utmaning för andraspråkselever

Hur lär vi ut ett nytt språk på distans? Det är inte nytt inom sfi och vuxenutbildningen men pandemin gav oss en helt ny vardag. Distansundervisning är en dubbel utmaning för andraspråkselever. Att ta så stort eget ansvar för sin egen språkutveckling när man är mitt i lärandet är svårt. Hur ser vi då till att vår undervisning stärker kunskaps- och språkutvecklingen och inte lämnar eleven vind för våg i sitt lärande?

Vanliga misstag vi gör när vi undervisar via distans

  • För långa och svåra instruktioner som man "lämnar" eleven med att klura ut och förstå själv
  • Man gör en lektion som man skulle gjort i klassrum men gör den digitalt
  • Online-möten utan specifikt syfte och medveten metod 
  • Kontroll av kunskapsnivå istället för undervisning som utvecklar eleverna


Under kursdagen kommer du stundtals att få ta elevens perspektiv och prova på den undervisning som kursledaren lär ut. Välkommen till en kurs som låter dig uppleva och lära. 

Önskar ni fortbildning på plats? Läs mer om uppdrag!

Hur lär man ut ett språk via distans?

Det handlar om så mycket mer än de digitala verktyg som står till buds. Språkundervisning på distans har sin egen logik när det gäller planering och struktur. Kursen lyfter olika undervisningsstrategier, som fungerar för digital språkundervisning. Kursledaren ger också tips på hur du gör instruktioner som eleverna kan förstå när de sitter på andra sidan datorn och inte behärskar undervisningsspråket.

Hur stärker vi elevinteraktionen?

Relationer är viktigt för lärandet. En nyckelfråga till och med har forskningen slagit fast. Om du inte träffar eleverna varje dag eller varje lektion, hur gör du då? En viktig del i distansundervisningen är att få elevinteraktionen att fungera. Det gäller i lika hög grad interaktionen mellan dig och eleverna som den mellan eleverna. Här får ni vägledning i hur ni kan interagera med era elever men också hur ni skapar en meningsfull interaktion mellan eleverna så att de blir resurser för varandra. Allt för att stärka språket och lärandet!

Hur bedömer man när eleverna är på andra sidan datorn?

Det är stor skillnad på att testa elevernas kunskaper och att utveckla elevernas kunskaper. Även i distansundervisningen behöver vi arbeta formativt. Distansundervisning leder många gånger in lärarna på att skapa uppgifter och "dela ut" dem, och eleverna i sin tur producerar och lämnar in. Men var sker lärandet? Det är en utmaning att ha koll på eleverna eftersom allt kan upplevas mer flyktigt online. Vilka strategier eller verktyg kan man använda för att ha koll, följa upp, få en överblick över vad eleverna gör eller vad de behöver göra.

Tips och verktyg

Kursen ger dig teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får du flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som du kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Sfi, SVA på komvux, gymnasium och folkhögskola

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle!

Livesänd
ONLINE, 23 oktober 2024
Kl 09.00-15.30 | 3 450 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer