Undervisa vuxna med NPF

– hur gör vi undervisningen tydlig, tillgänglig och anpassad?

Kursen lär dig att:

  • Anpassa den fysiska och digitala undervisningen
  • Skapa en tillgänglig lärmiljö för vuxna elever
  • Examinera och bedöma med anpassningar på ett rättssäkert sätt
  • Använda tydliggörande pedagogik i undervisningen

Konkreta tips för att undervisa elever med NPF både på plats och på distans

I vuxenutbildningen möter vi många elever som misslyckats i tidigare studier. En del har autism, adhd eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som påverkar deras studieförmåga. Lärare behöver därför kunskap om hur NPF påverkar elevernas lärande och förmågor. Vi behöver också mer kunskap om hur vi kan anpassa undervisningen så att alla våra elever, trots en heterogen grupp, lär och når målen. Konkreta tips för att undervisa dessa elever både på plats och på distans ges löpande under kursdagen. Under kursen undersöker vi följande frågor...
Kan även bokas som uppdragsfortbildning

Hur påverkar NPF lärandet och den vuxne elevens förmågor?

Hos personer med NPF jobbar och fungerar hjärnan lite annorlunda, det vet vi idag. Det leder i sin tur till olika kognitiva svårigheter, och dessa skiljer sig åt beroende på funktionsnedsättning. Detta får pedagogiska konsekvenser. Kursen ger dig kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevernas förmågor och förståelse för vanliga kritiska situationer.

Hur gör vi undervisningen mer tillgänglig och anpassad till vuxna elever med NPF?

Vår vardag som lärare innebär att undervisa vuxna med många olika behov. Ingenstans är spridningen av behov större än inom vuxenutbildningen. Med grund i kunskapen om hur inlärningen påverkas får du under kursen kunskap om hur du anpassar undervisningen samtidigt som den fungerar för dina övriga elever. Kursen ger dig många konkreta tips och redskap för hur du gör undervisningen tillgänglig för alla utan att göra den tråkig eller långsam för de som inte har anpassningsbehov.

Hur ger du alla samma möjlighet trots olika förutsättningar?

I varje grupp finns några studerande som behöver bedömas på andra sätt eller med användning av hjälpmedel för att kompensera för deras funktionsnedsättningar. Under kursdagen kommer vi att gå igenom anpassningar av olika typer av examinationer som grupparbeten, inlämningsuppgifter, praktiska moment, skriftliga prov och muntliga redovisningar.

Målgrupp

Lärare, studiehandledare, specialpedagoger inom vuxenutbildning & folkhögskola samt gymnasielärare

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss.

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle!

LIVESÄND
ONLINE, 3 maj 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Kan även bokas som uppdragsfortbildning

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>

Nöjd! Det gick ju riktigt bra att gå digital kurs också.

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>