Vuxnas lärande

– hur designar du undervisning som utgår från vuxnas lärprocesser?

Lär dig att:

  • Planera och genomföra undervisning utifrån hur vuxna elever lär
  • Fånga vuxnas kunskaper och erfarenheter och använda dessa som resurs i undervisningen
  • Välja rätt strategier för lärande och stöttning för dina olika elever

Hur designar vi undervisning för vuxna elever?

Vad är det som är vuxet i vuxnas lärprocesser?  Och med det som utgångspunkt, hur ska vi designa vår undervisning för vuxna elever? Det är några av de spännande frågor som vi fördjupar oss i under denna kurs. Dagen inspirerar, ger idéer för din undervisning och lyfter de didaktiska val som påverkas av den aktuella forskningen runt vuxnas lärande. Under kursen får du också kunskap om olika strategier för lärande och metoder för stöttning.

Under kursen undersöker vi följande frågor...
Kan även bokas som uppdragsfortbildning

Hur möter vi vuxnas erfarenheter och utmaningar i undervisningen?

Vi vet sedan tidigare att ett bemötande som visar eleverna respekt som de vuxna, kompetenta personer de är har stor betydelse för studieframgången. Deras kunskap och erfarenhet behöver respekteras och tas tillvara och eleverna göras delaktiga. Att undervisa vuxna är komplext och kräver sin unika kunskap. Kursen lär dig att fånga vuxnas förkunskaper och använda dessa som en resurs men också möta de utmaningar som vuxna elever möter i undervisningen.

Hur designar du undervisning som utgår från vuxnas lärprocesser?

I ämnesundervisningen har vuxna ofta en viss föreställning om innehållet och behöver tid för att bearbeta nya perspektiv och ny kunskap. Den nya kunskapen bearbetas i en ackomodationsprocess eller assimilationsprocess. Kursen ger dig kunskap om lärprocessens olika vägar och ger konkret vägledning för vad det innebär för planering och genomförande av undervisningen.

Hur kan ni arbeta med stöttning och olika strategier för lärande?

Många vuxna elever är skolovana och behöver stöd och stöttning i sitt lärande. En skicklig lärare använder många olika metoder och strategier för att sedan kunna arbeta med den som passar bäst i en viss undervisningssituation, grupp och i mötet med varje individ. Vilka viktiga strategier är då användbara för elever i olika situationer och hur kan vi synliggöra dessa i vår undervisning för eleverna?

Målgrupp

Lärare och studiehandledare i komvux och folkbildning

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss.

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle!

Livesänd
ONLINE, 7 april 2025
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Kan även bokas som uppdragsfortbildning

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>

Nöjd! Det gick ju riktigt bra att gå digital kurs också.

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer