1-2-åringar i förskolan

– hur ger vi de yngsta de utmaningar de vill ha?
Välkommen till en kurs där du får lära dig planera din verksamhet och skapa möjligheter till inflytande för de yngsta barnen.

  • Skapa utmaningar för de yngsta
  • Gör läroplanen levande i vardagen
  • Lär er vad undervisning är när vi talar om 1-2-åringar

Om kursen

Barn behöver utmaningar. Och vi som arbetar med de yngsta barnen behöver också utmaningar för att fortsätta att utvecklas i vår yrkesroll. Kanske är det dags att utmana oss själva så att vi tar det där stora klivet framåt för att skapa bättre undervisning för de yngsta barnen? Vi har en läroplan att förhålla oss till men kanske inte kunskapen om hur vi förverkligar den. Nu ändrar vi på det!

Innehåll

Hur bedriver vi undervisning för 1-2-åringar?
De yngsta barnen väntar inte på att vi ska lära dem saker, utan de agerar själva. När vi bedriver undervisning i förskolan ska vi ta hänsyn till barnens behov, ålder och även säkerställa att det sker en progression i deras lärande. Hur går vi tillväga med de yngsta barnen? Vika uttryckssätt har de för att visa vad de kan och förstår? Hur kan vi tolka barnens utveckling och lärande utifrån det? Vi behöver utveckla hur vi skapar möjligheter till inflytande för de yngsta barnen.

Hur ser en pedagogisk lärmiljö ut om 1-2-åringarna får bestämma?
Hur ger vi 1-2åringarna de utmaningarna de vill ha? En pedagogisk lärmiljö för små barn behöver vara anpassad till rörelsebehov och ett utforskande med kroppen men också platser för stillhet och lugn. Vi undersöker hur vi kan organisera för lärande rum som passar de yngsta barnen.

Hur flätar vi samman omsorg och undervisning? Dags för nya perspektiv!
Vi kan undervisa när som helst. Under kursen går vi igenom hur vi utvecklar undervisning  och tänker nytt i hallen eller vid matbordet men lär oss också om andra situationer som vi kanske inte tänker på som möjliga undervisningstillfällen. Med det som utgångspunkt behöver vi ta en skarp och analytisk blick på vår egen verksamhet. Att säga att vi inte har tid med undervisningen eftersom omsorgen tar tid, är inte ett okej argument. Hamnar vi för ofta i detta resonemang är det troligtvis dags att kliva ur sin gamla kostym och istället kliva i läroplanskostymen.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Mål

Du får nya perspektiv på din undervisning samt lära dig hur du planerar din verksamhet och skapar möjligheter till inflytande för de yngsta barnen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 28 mars 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Malmö, 28 mars 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 29 mars 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.