Barn i behov av stöd

– ett specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan

Lär dig att:

  • Förstå hur funktionsförmågor, behov och beteenden hänger ihop
  • Inta ett specialpedagogiskt förhållningssätt som gynnar alla barn
  • Använda tydliggörande pedagogik, visuellt stöd och andra hjälpmedel
  • Kartlägga behov och göra rätt anpassningar för barnet

Barn gör så gott de kan, utifrån de förutsättningar de ges!

För några av barnen på förskolan upplevs vardagen som snårig och svårbegriplig. Det kan handla om allt från att förstå rutiner och sammanhang, hantera känslor, samspela med andra, följa instruktioner eller hålla fokus. När kraven i förskolan överstiger barnets funktionsförmåga blir resultatet beteenden som på olika sätt utmanar eller oroar oss pedagoger. Vissa barn drar sig undan, andra får starka känsloutbrott, några får svårt att samspela med andra barn och ytterligare andra klamrar sig fast vid en vuxen.  

Under den här fortbildningen får du lära dig mer om funktionsförmågor och vad som kan bli svårt. Vi fördjupar oss i begrepp som tillgänglighet, likvärdighet och delaktighet samt hur ditt förhållningssätt påverkar barnens möjligheter att utvecklas. Du får verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö och hur du genom tydliggörande pedagogik gör dagen begriplig och hanterbar för alla barn.

Önskar ni fortbildning på plats? Läs mer om uppdrag!

Vad innebär ett specialpedagogiskt förhållningssätt?

Grunden för ett specialpedagogiskt förhållningssätt bygger på kunskap och kompetens om faktorer som påverkar barns lärande och utveckling. Det innebär att du som pedagog har kunskap om barnets förmågor och förståelse för den obalans som kan uppstå i förhållande till omgivningens krav på barnet. Under kursen går vi igenom hur ditt förhållningssätt påverkar barnets möjligheter att lära och få erfarenheter av att lyckas. Du får utveckla din förmåga att skilja på beteende och person, bli medveten om ditt bemötande och förväntningar samt förståelse för hur du arbetar förebyggande innan utmaningarna blir för stora.

Funktionsvariationer eller förmågor under utveckling?

Barn utvecklar som bekant förmågor i olika takt och under förskoleåren kan skillnaderna vara stora. Du får under kursen lära dig mer om förmågornas utveckling och vad som kan bli svårt när förmågorna ännu inte räcker till. Med ökad kunskap kan du efter kursen känna dig tryggare i att förstå när det handlar om förmågor under utveckling och när det är läge att oroa sig.

Skapa en tillgänglig lärmiljö med hjälp av tydliggörande pedagogik

En tillgänglig lärmiljö handlar om att alla barn behöver få möjlighet att känna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i utbildningen; känsla av sammanhang. Under kursen kommer du att få lära dig flera strategier och verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö utifrån barnens funktionsförmågor. Du får lära dig tydliggörande pedagogik samt hur du skapar förutsägbarhet för barnen och trygghet i gruppen genom tydliga rutiner, strukturer och förväntningar. Vi visar hur du kan använda bildstöd, ritprat och andra visuella hjälpmedel för att tydliggöra och stötta barnen till att lyckas.

Så kan du kartlägga behov och ge alla barn förutsättningar att utvecklas

Läroplanen är tydlig med förskolans ansvar att uppmärksamma de barn som behöver särskilt stöd och ge alla barn förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. För att kunna anpassa utbildningen och lärmiljön efter barnets behov måste du först kartlägga behoven. Vad är det som blir svårt? Vad ligger bakom barnets beteenden? Under kursen får du lära dig en konkret metod för hur du steg för steg kan kartlägga ett barns behov för att därefter utforma utbildning och lärmiljö på bästa sätt.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som du kan använda redan dagen efter kursen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Marknadskoordinator

Eva-Lotta Wennström

Välj kurstillfälle

Livesänd
ONLINE, 24 april 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA, få platser kvar!
Livesänd
ONLINE, 10 oktober 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka
Malmö, 14 november 2024
Kl 9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
Boka
Livesänd
ONLINE, 27 november 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Jag hade höga förväntningar

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig

 

 

Boktips från Lärarförlaget

Barn med samma diagnos kan uppvisa olika beteenden och ett barn utan diagnos kan ha större stödbehov än ett barn med diagnos. Därför belyser Jenny Jakobsson Lundin inte diagnoser i boken, utan beteenden och situationer.  Hon utgår från individen för att sedan titta på gruppen och därefter på organisationen och samspelet inom arbetslaget. Läs mer om boken Samspelets psykologi i förskolan>>

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer